Dezbatere publica – Proiect bugetul local pe anul 2021

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publicăîn calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna Aprilie 2021 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 -inițiator primar: Bârlă Rodica


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi