Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL nr. 47/2021Privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20212021/12/22
HCL nr. 46/2021Privind aprobarea achiziționării în condițiile legii, a unor servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești, de către Comuna Puiești2021/12/17
HCL nr. 45/2021privind participarea Comunei Puiești la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Modernizare iluminat public în comuna Puiești, județul Buzău“2021/12/17
HCL nr. 44/2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 20212021/12/17
HCL nr. 43/2021Privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20212021/12/17
HCL nr. 42/2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău2021/12/17
HCL nr. 41/2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa III ” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”2021/10/22
HCL nr. 40/2021privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa II ” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”2021/10/22
HCL nr. 39/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derulării acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală2021/10/22
HCL nr. 38/2021Privind aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău2021/10/22
HCL nr. 37/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile NOIEMBRIE 2021-IANUARIE 20222021/10/22
HCL nr. 36/2021privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea de activităţii de deservire și transport2021/09/27
HCL nr. 35/2021privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești2021/09/27
HCL nr. 34/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derulării acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală2021/09/27
HCL nr. 33/2021Privind aprobarea rectificării a-II-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20212021/09/27
HCL nr. 32/2021privind aprobarea dezmembrării unui imobil -teren  în suprafață de 1537 m.p. înscris în C.F. nr.30753 , Comuna Puiești , judeţul Buzău2021/08/30
HCL nr. 31/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău-forma revizuită2021/08/30
HCL nr. 30/2021privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Puiești2021/08/30
HCL nr. 29/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile AUGUST 2021-OCTOMBRIE 20212021/07/30
HCL nr. 28/2021Privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 20212021/07/30
HCL nr. 27/2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 20212021/07/30
HCL nr. 26/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație2021/06/11
HCL nr. 25/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociație2021/06/11
HCL nr. 24/2021Privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 20212021/06/11
HCL nr. 23/2021privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Puiești , Județul Buzău-forma actualizată2021/05/24
HCL nr. 22/2021privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 cu rata inflației de 2,6%2021/05/24
HCL nr. 21/2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 20212021/05/24
HCL nr. 20/2021privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 20202021/05/24
HCL nr. 19/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile MAI 2021-IULIE 20212021/05/24
HCL nr. 18/2021privind aprobarea acordului de asociere a Comunei Puiești, județul Buzău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public Rm.Sărat-ATRAS2021/04/23
HCL nr. 17/2021Privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Buzău2021/04/23
HCL nr. 16/2021Privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2021 al comunei Puiești, județul Buzău2021/04/23
HCL nr. 15/2021Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 20212021/04/23
HCL nr. 14/2021Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Puiești, județul Buzău2021/04/23
HCL nr. 13/2021privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport în calitate de lider de parteneriat și UAT Comuna Puiești în calitate de partener în scopul promovarii proiectului „Tineri și societatea civilă-mecanisme de dezvoltare locală”, Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – „Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”2021/03/25
HCL nr. 12/2021privind neasumarea responsabilității de către UAT Comuna Puiești pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-20232021/03/25
HCL nr. 11/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna PUIEȘTI este membru asociat2021/03/25
HCL nr. 10/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Puiești este membru asociat2021/02/26
HCL nr. 9/2021privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii şi programul audienţelor acordate acestora de către consilierii locali ai comunei Puiești, județul Buzău pentru mandatul 2020-20242021/02/26
HCL nr. 8/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2021-APRILIE 20212021/02/26
HCL nr. 7/2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 20202021/01/25
HCL nr. 6/2021privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 20212021/01/25
HCL nr. 5/2021privind aprobarea Planului anual de acţiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Puiești pentru anul 20212021/01/25
HCL nr. 4/2021privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2021-2025 la nivelul comunei Puiești, județul Buzău2021/01/25
HCL nr. 3/2021privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2021-20222021/01/25
HCL nr. 2/2021cu privire la aprobarea obiectivului de investiții și a implementării proiectului “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei Puiești, județul Buzău”2021/01/25
HCL nr. 1/2021Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Puiești pe anul 2020 din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești înregistrat la sfârșitul anului 20202021/01/08

Comments are closed.