Dispozitia 259/2022 

privind constituirea Comisiei de recepție finală la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor pentru obiectivul ”Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Comuna Puieși T 19- Măzăriște și T-620 Lacul Popii, județul Buzău

Dispozitia 257/2022 

privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef birou Buget-Contabilitate, Impozite și Taxe Locale, Resurse Umane și Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieșrti, județul Buzău