Dispozitia 3/2022

privind Recalcularea indemnizației lunare brute a doamnei Bârlă Rodica având funcția de primar al comunei Puiești, județul Buzău ca urmare a finalizării implementării proiectului ”Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puiești, T19 Măzăriște, T62 Lacul Popii, județul Buzău”

Dispozitia 1/2022

privind Acoperirea definitivă la sfârșitul anului 2021 a deficitului bugetar al secșiunii de dezvoltare , în sumă de 717.404,74 lei din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești