Dispozitia 117/2021

privind aplicarea sancțiunii disciplinare ”avertisment scris”  domnului Ifrim Romică-Iulian având funcția de Muncitor necalificat I, Compartiment gospodărire și pază comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieşti, județul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi