Dispozitia 131/2022

privind Desemnarea domnului Ștefan Ionel având funcția publică de consilier superior în cadrul Biroului Buget Contabilitate, Impozite și taxe locale, resurse umane și salarizare, persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și a declarațiile de interese ale consilierilor locali, primar și funcționarilor publici prin intermediul platformei on-line de declarare a averii și a intereselor, denumită în continuare e-DAI gestionată de Agenția Națională de Integritate

Bookmark the permalink.
Inapoi