Dispozitia 257/2022 

privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef birou Buget-Contabilitate, Impozite și Taxe Locale, Resurse Umane și Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieșrti, județul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi