Dispozitia 28/2024

privind desemnarea doamnei Done Ionela-Iulia, consilier asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puiești, ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului , autorizarea executării lucrărilor de construcții

Bookmark the permalink.
Inapoi