Dispozitia 4/2024

privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice vacante de conducere de șef birou doamnei Sima Gabriela, având funcțua publică de execuție de Consilier, clasaI, gradul profesional superior-Birou buget-contabilitate, impozite și taxe locale, resurse-umane și salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi