HCL nr. 53/2022

privind aprobarea participării în cadrul programului de investiții finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Componenta C1 – Managementul Apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

Citeste mai mult

HCL nr. 52/2022

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire și dotare Cămin cultural în satul Puieștii de Jos, Comuna Puiești, județul Buzău”

Citeste mai mult

HCL nr. 51/2022

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire și dotare Cămin Cultural în satul Puieștii de Jos, Comuna Puiești, județul Buzău”

Citeste mai mult