HCL nr. 12/2023

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE ȘCOALĂ P+1, SAT PUIEȘTII DE JOS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi