HCL nr. 16/2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Puiești, județul Buzău- Etapa II ”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”-forma actualizată


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi