HCL nr. 2/2022

privind înființarea serviciului de transport public local de persoane din comuna Puiești, județul Buzău, aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în forma actualizată, a modalității de gestiune a acestui serviciu public și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS să exercite pe seama și în numele unității administrativ- teritoriale Comuna Puiești, județul Buzău, dreptul de a delega gestiunea serviciului de transport public local de persoane


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi