HCL nr. 51/2022

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire și dotare Cămin Cultural în satul Puieștii de Jos, Comuna Puiești, județul Buzău”


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi