HCL nr. 9/2023

privind  stabilirea măsurilor necesare asigurării funcționării celor două platforme situate în T19Măzăriște și T62 Lacul Popii, a managementului gunoiului de grajd, în scopul pentru care au fost construite prin proiectul,”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, aprobarea  Regulamentului de funcționare, a contractului de servicii, a modelului de registru de intrări, registru de ieșiri, a modelului de proces-verbal predare-primire gunoi de grajd pentru depozitare, proces-verbal predare-primire compost -restituire și vânzare


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi