Acte administrative emise de primar

Denumire document:Emis la data:Descriere pe scurt a documentului:
Dispozitia 171/20232023/09/20privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Puiești în ședință ordinară în ziua de 28.09.2023
Dispozitia 170/20232023/09/20privind Numirea unui curator special pentru minora Lupu Cătălina-Bianca, domiciliată în comuna Puiești, sat Lunca, str. Strada nr.1, nr.49, județul Buzău
Dispozitia 169/20232023/09/14privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Iosif Vasile
Dispozitia 168/20232023/09/14privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Ilie Costel
Dispozitia 167/20232023/09/14privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru domnul Paraschiv Tudorel-persoană singură
Dispozitia 166/20232023/09/14privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru domnul Fieraru Stelică-persoană singură
Dispozitia 165/20232023/09/14privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sali Florin
Dispozitia 164/20232023/09/14privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Sali Adrian-Prințu-persoană singură
Dispozitia 163/20232023/09/14privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Negoiaș Cornel-Laurențiu
Dispozitia 162/20232023/09/14privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Ilie Costel
Dispozitia 161/20232023/09/14privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Ababei Petru
Dispozitia 160/20232023/09/13privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Paraschiv Tudorel
Dispozitia 159/20232023/09/07privind privind constituirea unității de implementare și monitorizare a Proiectului nr. 2441DOT ⁄ 2023 – „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A ȘCOLII GIMNAZIALE PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6033, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Dispozitia 158/20232023/09/07privind Majorarea indemnizației lunare brute a domnului Păun Costel având funcția de Viceprimar al comunei Puiești, județul Buzău, conform H.G. nr.234/2023
Dispozitia 157/20232023/09/07privind Majorarea indemnizației lunare brute a doamnei Bârlă Rodica având funcția de Primar al comunei Puiești, județul Buzău, conform H.G. nr.234/2023
Dispozitia 156/20232023/08/28privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Cîrlan Diana-Mia
Dispozitia 155/20232023/08/28privind Acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Cîrlan Diana-Mia
Dispozitia 154/20232023/08/28privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Onel Aurelia-Roxana
Dispozitia 153/20232023/08/28privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Nechifor Fănel
Dispozitia 152/20232023/08/28privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Cismaru Marian
Dispozitia 151/20232023/08/28privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Anton Nuța
Dispozitia 150/20232023/08/28privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Sali Remus
Dispozitia 149/20232023/08/28privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru doamna Nicolae Mariana-persoană singură
Dispozitia 148/20232023/08/28privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru domnul Andrioaiei Ionel-persoană singură
Dispozitia 147/20232023/08/28privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Gheorghe
Dispozitia 146/20232023/08/28privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Florin
Dispozitia 145/20232023/08/28privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Hatan Adrian-Gheorghiță
Dispozitia 144/20232023/08/28privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Ciobotaru Vili
Dispozitia 143/20232023/08/28privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Zamfir Ileana-în calitate de persoană cu handicap
Dispozitia 142/20232023/08/28privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Ștefan Păuna-în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 141/20232023/08/21privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 28.08.2023
Dispozitia 140/20232023/08/11privind Aprobarea virării de credite bugetare , între alineate , în cadrul unor capitole bugetare
Dispozitia 139/20232023/08/09privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Andrioaiei Ionel
Dispozitia 138/20232023/08/09privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru doamna Zaharia Cristina în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 137/20232023/08/09privind Angajarea domnului Zaharia Mirel în funcția de asistent persoanl al persoanei cu handicap grav Zaharia Cristina
Dispozitia 136/20232023/08/04privind aprobarea Codului de conduită etică a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 135/20232023/08/04privind desemnarea consilierului de etică pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 134/20232023/08/04privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție, a Planului de Integritate și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 133/20232023/07/31privind Angajarea doamnei Cojanu Anișoara în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Nedelcu Ileana
Dispozitia 132/20232023/07/31privind Angajarea doamnei Dan Carmen în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Neagu Daniel-Ionuț
Dispozitia 131/20232023/07/26privind numirea doamnei DONE IONELA-IULIA funcționar public definitiv în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Relații cu publicul, Petiții, Arhivă, Registratură din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieşti, județul Buzău
Dispozitia 130/20232023/07/21privind Acordarea indemnizației lunare doamnei Nedelcu Elisabeta-în calitate de persoană cu handicap grav pentru perioada 01.02.2023-19.04.2023
Dispozitia 129/20232023/07/21privind Acordarea ajutorului social pentru doamna Pascu Ioana-persoană singură
Dispozitia 128/20232023/07/12privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Puiești în ședință ordinară în ziua de 19.07.2023
Dispozitia 127/20232023/06/30privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Oprea Maria din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Neagu Daniel-Ionuț
Dispozitia 126/20232023/06/30privind Reluarea plății ajutorului social pentru domnul Sali Adrian-Prințu-persoană singură
Dispozitia 125/20232023/06/30privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Sali Pina-persoană singură
Dispozitia 124/20232023/06/30privind Acordarea ajutorului social pentru domnul Turcu Vasile-Valeriu-persoană singură
Dispozitia 123/20232023/06/30privind Angajarea doamnei Vîlcu Stoiana-Liliana în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Vîlcu Ionel-Daniel
Dispozitia 122/20232023/06/28privind Numirea doamnei Spîneci Raluca-Sînziana în funcția publică de Șef-Birou-Buget Contabilitate, Impozite și Taxe Locale, Resurse Umane și Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puiești, Județul Buzău
Dispozitia 121/20232023/06/27privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 26.06.2023
Dispozitia 120/20232023/06/12privind Acordarea stimulentului educțaional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Nica Iulian-Ginel
Dispozitia 119/20232023/05/31privind Acordarea stimulentului educțaional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Trancă Leonard Elvis
Dispozitia 118/20232023/05/31privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Trancă Leonard-Elvis
Dispozitia 117/20232023/05/30privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Sali Adrian-Prințu-persoană singură
Dispozitia 116/20232023/05/30privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mărgineanu Vergina
Dispozitia 115/20232023/05/30privind Acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Mărgineanu Vergina
Dispozitia 114/20232023/05/30privind Acordarea ajutorului social pentru domnul Mihai Costel-persoană singură
Dispozitia 113/20232023/05/30privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor a doamnei Vasilache Fănica în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 112/20232023/05/29privind Convocarea Consiliului local Puiești în ședință extraordinară de îndată în ziua de 30.05.2023
Dispozitia 111/20232023/05/29privind Acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul Petrachi Paul
Dispozitia 110/20232023/05/25privind Constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Șef birou, Biroul Buget-Contabilitate, Impozite și Taxe Locale, Resurse Umane și Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău
Dispozitia 109/20232023/05/24privind Numirea domnului Jugănaru Valentin-Lucian funcționar public definitiv în funcția publică de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent, Compartiment achiziții publice și monitorizare proceduri administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău.
Dispozitia 108/20232023/05/19privind Aprobarea continuării activității domnului Purcăreață Marian în funcția publică de execuție de referent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 107/20232023/05/19privind Organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări ”Modernizare drmuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzîu-etapa II”
Dispozitia 106/20232023/05/19privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 26.05.2023
Dispozitia 105/20232023/05/11privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Ene Clemența având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 3
Dispozitia 104/20232023/05/11privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Gheorghe Valentina având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 3
Dispozitia 103/20232023/05/05privind Angajarea doamnei Oprea Maria în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Neagu Daniel-Ionuț
Dispozitia 102/20232023/05/04privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Bucureșteanu Marius-Valentin
Dispozitia 101/20232023/05/04privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea afamilieie domnului Androne Petruș-Nicușor
Dispozitia 100/20232023/05/04privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Nica Iulian-Ginel
Dispozitia 99/20232023/05/04privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mistrianu Nicoleta-Maria
Dispozitia 98/20232023/05/04privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia doamnei Anton Nuța
Dispozitia 97/20232023/05/04privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Cismaru Marian
Dispozitia 96/20232023/05/04privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia doamnei Mocanu Gherghina
Dispozitia 95/20232023/05/04privind Încadrarea în categoria de eligibilitate în vederea acordării tichetului social pe suport electronic pentru cuplul mamă-nou-născut Ilie Iuliana-Alexandra-Duță Raisa Gabriela
Dispozitia 94/20232023/05/04privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Tănase Vasilica în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 93/20232023/05/04privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru domnul Cruceru Marin în calitate de persoană cu handicap Grav
Dispozitia 92/20232023/05/04privind Angajarea doamnei Cruceru Cistina-Nicoleta în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Cruceru Marin
Dispozitia 91/20232023/05/04privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Neagu Elena-Daniela din funcția de asistent persoanl al persoanei cu handica Neagu Daniel-Ionuț
Dispozitia 90/20232023/04/27privind Stabilirea salariului lunar brut al doamnei Voicu Vali având funcșia de Secretar general al comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 89/20232023/04/21privind Stabilirea indemnizației lunare brute a domnului Păun Costel având funcția de Viceprimar al comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 88/20232023/04/21privind Stabilirea indemnizației lunare brute a doamnei Bârlă Rodica având funcția de Primar al comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 87/20232023/04/21privind Desemnarea domnului Ștefan Ionel pentru semnarea, avizarea sau contrasemnarea unor documente și acte administrative în cazul în care Secretarul General al Comunei Puiești se află în conflict de interese
Dispozitia 86/20232023/04/21privind Desemnarea domnului Păun Costel pentru semnarea, avizarea sau contrasemnarea unor documente și acte administrative în cazul în care Primarul Comunei Puiești se află în conflict de interese
Dispozitia 85/20232023/04/21privind Conocarea Consiliului Local al comunei Puiești în ședință ordinară în ziua de 27.04.20232
Dispozitia 84/20232023/04/19privind Angajarea doamnei Panțuru Genica în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Nedelcu Elisabeta
Dispozitia 83/20232023/04/03privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Anton Liviu
Dispozitia 82/20232023/03/31privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Bratu Stelian
Dispozitia 81/20232023/03/31privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Aurică Iulian
Dispozitia 80/20232023/03/31privind Schimbarea titularului și modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei a doamnei Anton Nuța
Dispozitia 79/20232023/03/31privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Onel Aurelia-Roxana
Dispozitia 78/20232023/03/31privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia doamnei Anton Nuța
Dispozitia 77/20232023/03/31privind Aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Onel Aurelia-Roxana
Dispozitia 76/20232023/03/31privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichet social pentru gradiniță pentru familia domnului Aurică Iulian
Dispozitia 75/20232023/03/31privind Încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichet social pentru gradiniță pentru familia doamnei Bălăcianu Laura-Cătălina
Dispozitia 74/20232023/03/31privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor a minorului Leopea Florentino în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 73/20232023/03/31privind Modificarea valorii nominale lunare a stimulentului educațional beneficiarilor de stimulent educațional
Dispozitia 72/20232023/03/24privind Aprobare virare credite bugetare ,între alineate, în cadrul unor capitole bugetare
Dispozitia 71/20232023/03/24privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 30.03.2023
Dispozitia 70/20232023/03/17privind Încadrarea în categoria de eligibilitate în vederea acordării tichetului social pe suport electronic pentru cuplul mamă-nou-născut Bunescu Daniela-Cornelia-Trifu Nikolas-Vlăduț
Dispozitia 69/20232023/03/17privind Cosntituirea unității de implementare și monitorizare a Proiectului nr. C10-I3-2559-”REABILITARE ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE P+1, SAT PUIEȘTII DE JOS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Dispozitia 68/20232023/03/17privind Majorarea indemnizației lunare brute a domnului Păun Costel având funcția de viceprimar al comunei Puiești, județul Buzău conform H.G. nr.234/2023
Dispozitia 67/20232023/03/17privind Majorarea indemnizației lunare brute a doamnei Bârlă Rodica având funcția de primar al comunei Puiești, județul Buzău conform H.G. nr.234/2023
Dispozitia 66/20232023/03/17privind Rectificarea actului de naștere nr.186/22.08.1967, exemplarul I și II înregistrat la Primăria comunei Nicolești, județul Buzău
Dispozitia 65/20232023/03/10privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Toma Cristina din funcția de asistent persoanl al persoanei cu handicap Catană Georgeta
Dispozitia 64/20232023/03/10privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru doamna Stanciu Maria în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 63/20232023/03/10privind Acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Mistrianu Andreea-Petrica
Dispozitia 62/20232023/03/10privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei
Dispozitia 61/20232023/03/10privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Monea Daniel
Dispozitia 60/20232023/03/10privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Leaua Marian
Dispozitia 59/20232023/03/10privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Bălăcianu Laura-Cătălina
Dispozitia 58/20232023/03/10privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mistrianu Andreea-Petrica
Dispozitia 57/20232023/03/10privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Davidescu Ginel
Dispozitia 56/20232023/03/10privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Baiciu Andreea-Mia
Dispozitia 55/20232023/03/10privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Ghilase Dănuț-Ionuț
Dispozitia 54/20232023/03/10privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar și stabilirea orelor de muncă pentru familiile beneficiare de venit minim garantat
Dispozitia 53/20232023/03/10privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sali Culae-Dudu
Dispozitia 52/20232023/03/10privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu Banu
Dispozitia 51/20232023/03/10privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu Ciprian
Dispozitia 50/20232023/03/10privind Reluarea si modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Baiciu Florin
Dispozitia 49/20232023/02/28privind Acordarea ajutorului social, a jutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru domnul Necula Vasile-persoană singură
Dispozitia 48/20232023/02/28privind Acordarea ajutorului social, a jutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru familia doamnei Baiciu Andreea-Mia
Dispozitia 47/20232023/02/28privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuineți cu combustibili solizi și/2023
Dispozitia 46/20232023/02/28privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, doamnei Enescu Elena-persoană singură care a depus cerere în perioada 21.01.2023-20.02.2023
Dispozitia 45/20232023/02/28privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, doamnei Nedelcu Ioana-persoană singură care a depus cerere în perioada 21.01.2023-20.02.2023
Dispozitia 44/20232023/02/20privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru domnul Lupu Ilie-persoană singură
Dispozitia 43/20232023/02/20privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Mărgineanu A. Costel
Dispozitia 42/20232023/02/20privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Sali Severin
Dispozitia 41/20232023/02/20privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei a doamnei Mocanu Frunza
Dispozitia 40/20232023/02/20privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Mărgineanu Zabar
Dispozitia 39/20232023/02/20privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Manea Alina-Manuela
Dispozitia 38/20232023/02/20privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Chioveanu Paul
Dispozitia 37/20232023/02/20privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia doamnei Gândac Ana-Maria
Dispozitia 36/20232023/02/20privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Culae-Dudu
Dispozitia 35/20232023/02/20privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Mărgineanu Banu
Dispozitia 34/20232023/02/20privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Mărgineanu Ciprian
Dispozitia 33/20232023/02/20privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Baiciu Florin
Dispozitia 32/20232023/02/20privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia doamnei Mocanu Frunza
Dispozitia 31/20232023/02/20privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Mărgineanu A. Costel
Dispozitia 30/20232023/02/20privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Sali Severin
Dispozitia 29/20232023/02/20privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Leaua Emilia din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Leaua Chiva
Dispozitia 28/20232023/02/20privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru minora Leaua Alexia-Maria în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 27/20232023/02/20privind Angajarea doamnei Stegaru Crina-Frăsinica în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Leaua Alexia-Maria
Dispozitia 26/20232023/02/20privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Lupu Ilie
Dispozitia 25/20232023/02/20privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Sali Marcel
Dispozitia 24/20232023/02/20privind Numirea unui curator special și procurator de fonduri pentru minorul Anton Cristian-Mihai, domiciliat ,
Dispozitia 23/2023 2023/02/02privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru cel de-al doilea copil al familiei doamnei Mărgineanu Bianca
Dispozitia 22/20232023/02/02privind Acordarea ajutorului social, a jutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru domnul Manea Alina-Manuela
Dispozitia 21/20232023/02/02privind Acordarea ajutorului social, a jutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru domnul Mărgineanu Zabar
Dispozitia 20/20232023/02/02privind Acordarea ajutorului social, a jutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru domnul Chioveanu Paul
Dispozitia 19/20232023/02/02privind Acordarea ajutorului social, a jutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru domnul Mărgineanu I. Costel
Dispozitia 18/20232023/02/02privind Acordarea ajutorului social, a jutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru domnul Popescu Florin-Cosmin
Dispozitia 17/20232023/02/02privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/2023
Dispozitia 16/20232023/02/02privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în perioada 21.12.2022-20.01.2023
Dispozitia 15/20232023/02/02privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Iosif Vasile
Dispozitia 14/20232023/02/02privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei a domnului Vîrtej Ion
Dispozitia 13/20232023/02/02privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei a doamnei Sali Maria
Dispozitia 12/20232023/02/02privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei a domnului Nicolai Mihăiță-Marius
Dispozitia 11/20232023/02/02privind Modificarea titularului ajutorului social precum și a cuantumului ajutorului social lunar pentru doamna Mărgineanu Meluța
Dispozitia 10/20232023/02/02privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia doamnei Sali Maria
Dispozitia 9/20232023/02/02privind Stabilirea orelor de muncă pentru familiile beneficiare de venit minim garantat
Dispozitia 8/20232023/02/01privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 08.02.2023
Dispozitia 7/20232023/01/20privind Constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef birou -Biroul Contabilitate, Impozite și taxe locale, resurse umane și salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 6/20232023/01/16privind Constituirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului general al comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 5/20232023/01/10privind Încetarea constractului individual de muncă al domnului Buzăeanu Marian din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Buzăianu Ion
Dispozitia 4/20232023/01/09privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Tănase Ionel-în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 3/20232023/01/09privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Dumitru Neagu-în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 2/20232023/01/05privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului Sali Constantin
Dispozitia 1/20232023/01/05privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Puiești pe anul 2022 cu suma de 716.096,49 lei provenită din excedentul anilor anteriori
Dispozitia 352/20222022/12/28privind completarea Dispozițieie nr.276/22.12.2022 privind acordarea ajutorului social pemtru familia domnului Sali Marcel
Dispozitia 351/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Bălan Viorel în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 350/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Zaharia Cristina în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 349/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Vasilache Fănica în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 348/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Tănase Rada în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 347/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Stanciu Maria în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 346/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Ralea Salomea în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 345/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Pană Constantin în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 344/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Negru Georgeta în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 343/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Nechifor Fănel în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 342/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Mustățea Năstasi în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 341/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Mocanu Iulian-Marin în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 340/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Leopea Florentino în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 339/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Leaua Alexia-Maria în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 338/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Ivan Gabi în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 337/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Ivan Aryana-Mihaela în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 336/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Iosif Floarea în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 335/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Gheorghiță Ion în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 334/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Ene Ana în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 333/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Dumitrașcu Ion în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 332/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Cruceru Marin în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 331/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Cîrîc Gheorghe în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 330/20222022/12/28privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Bălănică Valentina în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 329/20222022/12/28privind menținerea salariului de bază al doamnei Jipa Valentina-Anișoara având funcția contractuală de execuție de asistent medical comunitar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 328/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Toma Cristina având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 327/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Pohrib Mariana având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 326/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Oprea Rodica având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 325/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Nedelcu Adrian având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 324/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Necula Iuliana având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 323/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Neagu Daniela-Elena având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 322/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Movileanu Iuliana având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 321/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Mioaută Stelică având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 320/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Mălâia Mihăiță având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 319/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Leopea Victoraș-Nichifor având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 318/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Leaua Emilia având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 317/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Lăutaru Valentina având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 316/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Ivan Costeluța având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 315/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Ilie Georgeta având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 314/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Gheorghe Valentina având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 313/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Ene Clemența având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 312/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dinu Vasilica-Valerica având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 311/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dima Alexandrina având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 310/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Cruceru Costel având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 309/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Cruceru Elena având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 308/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Cruceru Costel având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 307/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Chiriac Ionuț având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 306/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Buzăeanu Marian având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 305/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Burlacu Ilinca-Lenuța având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 304/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Borcea Rodica având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 303/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Bârlă Romeo având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 302/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Tănase Georgeta având funcția contractuală de execuție de Bibliotecar I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 301/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al domnului Dănilă Marian având funcția contractuală de execuție de paznic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 300/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al doamnei Tunaru Cristina-Costina având funcția contractuală de execuție de paznic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 299/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al domnului Cruceru Florin-Adrian având funcția contractuală de execuție de Șofer II din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 298/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al domnului Milea Emil având funcția contractuală de execuție de muncitor I din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 297/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al domnului Gheorghiță Daniel având funcția contractuală de execuție de Șofer II din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 296/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al domnului Dima Sandu având funcția contractuală de execuție de paznic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 295/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al domnului Vasilescu Florentin având funcția contractuală de execuție de paznic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 294/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al domnului Neagu Iulian având funcția contractuală de execuție de Șofer II din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 293/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al domnului Joița Sandu având funcția contractuală de execuție de paznic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 292/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al domnului Ion Dumitru având funcția contractuală de execuție de paznic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 291/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al domnului Jugănaru Valentin având funcția publică de execuție de consilier din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 290/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al doamnei Done Ionela-Iulia având funcția publică de execuție de consilier din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 289/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al domnului Purcăreață Marian având funcția publică de execuție de referent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 288/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al doamnei Iuga Mariana-Eugenia având funcția publică de execuție de consilier din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 287/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al doamnei Ștefan Silvia-Anca având funcția publică de execuție de referent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 286/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al doamnei Banu Marioara având funcția publică de execuție de referent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 285/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al domnului Ștefan Ionel având funcția publică de execuție de consilier din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 284/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al doamnei Sima Gabriela având funcția publică de execuție de consilier din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 283/20222022/12/28privind stabilirea salariului de bază al doamnei Mănescu Silvia având funcția publică de execuție de consilier din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 282/20222022/12/28privind menținerea salariului de bază al doamnei Voicu Vali având funcția publică specifică de conducere de Secretar Genral al comunei Puiești,județul Buzău
Dispozitia 281/20222022/12/28privind aprobarea continuării activității doamnei Banu Marioara în funcția publică de execuțiue de referent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 280/20222022/12/22privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnlui Chioveanu Paul
Dispozitia 279/20222022/12/22privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mugociu Genoveva-Manuela
Dispozitia 278/20222022/12/22privind încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Chioveanu Paul
Dispozitia 277/20222022/12/22privind reluarea plății ajutorului social pentru doamna Sali Pina
Dispozitia 276/20222022/12/22privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului Sali Marcel
Dispozitia 275/20222022/12/22privind respingerea cererilor de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în perioada 21.11.2022-20.12.2022
Dispozitia 274/20222022/12/22privind stabilirea dreptului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în perioada 21.11.2022-20.12.2022
Dispozitia 273/2002  2022/12/20privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință extraordinară de îndată în ziua de 21.12.2022
Dispozitia 272/2002  2022/12/19privind Acordarea indemnizației de însoțitor minorei Leaua Alexia-Maria în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 271/2002 2022/12/12privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 19.12.2022
Dispozitia 270/2002 2022/12/08privind Încetarea aplicabilității Dispoziției nr.270/20.12.2021 privind dispunerea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului constatat în baza deciziei Camerei de Conturi Buzău reprezentând cheltuieli de natură salarială acordate Șefului Biroului Buget-Contabilitate, Impozite și Taxe Locale, Resurse Umane și Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 269/2002 2022/12/08privind Încetarea aplicabilității Dispoziției nr.269/20.12.2021 privind dispunerea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului constatat în baza deciziei Camerei de Conturi Buzău reprezentând cheltuieli de natură salarială acordate secretarului general al comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 268/20022022/11/25privind Respingerea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei domnului Trancă Cartali-Claudiu
Dispozitia 267/20022022/11/25privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Cismaru Marian
Dispozitia 266/20022022/11/25privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Vârtej Ion
Dispozitia 265/20022022/11/25privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Trancă Moni-Codruț
Dispozitia 264/20022022/11/25privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Negoiaș Cornel-Laurențiu
Dispozitia 263/20022022/11/25privind Respingerea cererilor de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au solicitat dreptul în perioada 17.10.2022-18.11.2022
Dispozitia 262/20022022/11/25privind Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în perioada 17.10.2022-18.11.2022
Dispozitia 261/20022022/11/22privind Rectificarea actului de naștere nr.26/02.03.1952, exemplarul I și exemplarul II înregistrat la Primăria comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 260/2022 2022/11/17privind convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 24.11.2022
Dispozitia 259/2022 2022/11/11privind constituirea Comisiei de recepție finală la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor pentru obiectivul ”Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Comuna Puieși T 19- Măzăriște și T-620 Lacul Popii, județul Buzău
Dispozitia 258/2022 2022/11/10privind stabilirea salariului lunar al doamnei Necula Iuliana având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 4
Dispozitia 257/2022 2022/11/10privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef birou Buget-Contabilitate, Impozite și Taxe Locale, Resurse Umane și Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieșrti, județul Buzău
Dispozitia 256/20222022/11/03privind Angajarea domnului Mioaută Stelică în funcșia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Miaută Ionel
Dispozitia 255/20222022/11/03privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Chioveanu Paul
Dispozitia 254/20222022/11/02privind reluarea plății ajutporului social pentru familia domnului Sali Romică
Dispozitia 253/20222022/11/02privind reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sali Florin
Dispozitia 252/20222022/11/02privind reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Raiciu Scump
Dispozitia 251/20222022/11/02privind reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu Banu
Dispozitia 250//20222022/11/02privind reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Baiciu Florin
Dispozitia 249/20222022/11/02privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Sali Pina-persoană singură
Dispozitia 248/20222022/11/01privind rectificarea actului de căsătorie nr.8/15.12.2019 exemplarul I și exemnplarul II înregistrat la Primăria comunei Puiești , județul Buzău
Dispozitia 247/20222022/10/24privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Bălănică Marius-Cosmin
Dispozitia 246/20222022/10/24privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședinața ordinară în ziua de 31.10.2022
Dispozitia 245/20222022/10/17privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Zaharia Mirel
Dispozitia 244/20222022/10/17privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Vasilache Cornel
Dispozitia 243/20222022/10/17privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Nițu Nicolae
Dispozitia 242/20222022/10/17privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Lupu Lilian
Dispozitia 241/20222022/10/17privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Ghilase Dănuț-Ionuț
Dispozitia 240/20222022/10/17privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Capbun Sorin
Dispozitia 239/20222022/10/17privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Petrea Georgel
Dispozitia 238/20222022/10/17privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Chioveanu Paul
Dispozitia 237/20222022/10/17privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Radu Verginica
Dispozitia 236/20222022/10/17privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Androne Petruș-Nicușor
Dispozitia 235/20222022/10/17privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mocanu Marcela
Dispozitia 234/20222022/10/17privind reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sali Gheorghe
Dispozitia 233/20222022/10/17privind reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sali Culae -Dudu
Dispozitia 232/20222022/10/17privind reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sali Adrian-Prințu
Dispozitia 231/20222022/10/17privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Baiciu Florin
Dispozitia 230/20222022/10/17privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului Chioveanu Paul
Dispozitia 229/20222022/10/17privind acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Mocanu Marcela
Dispozitia 228/20222022/10/07privind respingerea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia domnului Bunescu Laurențiu-Cosmin
Dispozitia 227/20222022/10/07privind respingerea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia doamnei Dumitru Ița
Dispozitia 226/20222022/10/07privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia domnului Raiciu Scump
Dispozitia 225/20222022/10/07privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia domnului Mocanu Mugurel
Dispozitia 224/20222022/10/07privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia doamnei Bălăcianu Laura-Cătălina
Dispozitia 223/20222022/10/07privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia doamnei Sali Maria
Dispozitia 222/20222022/10/07privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia domnului Nicolai Mihăiță-Marius
Dispozitia 221/20222022/10/07privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia doamnei Ali Silvia-Diana
Dispozitia 220/20222022/10/07privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia domnului Sali Zabar
Dispozitia 219/20222022/10/07privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia domnului Curcă Marian
Dispozitia 218/20222022/10/07privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia doamnei Mărgineanu Bianca
Dispozitia 217/20222022/10/07privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia doamnei Mocanu Liliana-Sorina
Dispozitia 216/20222022/10/07privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia doamnei Răducan Rubina
Dispozitia 215/20222022/10/07privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia domnului Aurică Iulian
Dispozitia 211/20222022/09/23privind Desemnarea unui reprezentant al Primarului comunei Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești
Dispozitia 210/20222022/09/23privind Constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Șef birou, Biroul Buget-Contabilitate, Impozite și Taxe Locale, Resurse Umane și Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău
Dispozitia 209/20222022/09/22privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Puiești în ședință ordinară în ziua de 28.09.2022
Dispozitia 208/20222022/09/20privind Numirea curatorului special pentru minorul Stoean Liviu-Ionuț, domiciliat în comuna Puiești, sat Puieștii de Jos, str. Strada nr.9, nr.7, județul Buzău
Dispozitia 207/20222022/09/20privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor a domnului Ionescu Gheorghe în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 206/20222022/09/12privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Pohrib Mariana având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 2
Dispozitia 205/20222022/09/09privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mocanu Frunza
Dispozitia 204/20222022/09/09privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sali Ciprian
Dispozitia 203/20222022/09/09privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Culae-Dudu
Dispozitia 202/20222022/09/09privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Sali Sandu
Dispozitia 201/20222022/09/09privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Sali Mugurel
Dispozitia 200/20222022/09/09privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Dănăilă Năstase
Dispozitia 199/20222022/09/09privind Acordarea ajutorului social pentru domnul Petrea Costică-persoană singură
Dispozitia 198/20222022/09/09privind Acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Mocanu Frunza
Dispozitia 197/20222022/09/07privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Burlacu Mitel
Dispozitia 196/20222022/09/07privind Rectificarea actului de naștere nr.5/28.02.1977, exemplarul I și exemplarul II înregistrat la Primăria comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 195/20222022/09/06privind Constituirea Comisiei de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor din cadrul Primăriei comunei Puiești, județul Buzău pentru procedurile de atribuire directă
Dispozitia 194/20222022/09/01privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Tănase Georgeta având funcția contractuală de execuție de Bibliotecar I , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 193/20222022/09/01privind Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei , județul Buzău
Dispozitia 192/20222022/08/29privind Încetarea contractului individual de muncă al domnului Marin Stelian din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Marin Simion
Dispozitia 191/20222022/08/29privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință extraordinară în ziua de 02.09.2022
Dispozitia 190/2022 2022/08/26privind Încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Leaua Stănel din funcția publică de conducere Șef Birou Buget Contabilitate, Impozite și Taxe Locale, Resurse Umane și Salarizare ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă.
Dispozitia 189/2022 2022/08/18privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Ene Ana-în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 188/2022 2022/08/18privind Reținerea unor drepturi încasate necuvenit de către domnul Mioaută Stelică
Dispozitia 187/2022 2022/08/18privind Încetarea contractului individual de muncă al domnului Mioaută Stelică din funcția de asistent persoanl al persoanei cu handicap Miaută Ionel
Dispozitia 186/2022 2022/08/11Constituirea Comisiei tehnice pentru stabilirea consumurilor de combustibil și lubrefianță pentru autovehiculele din dotarea Primăriei Comunei Puiești, Județul Buzău
Dispozitia 185/2022 2022/08/09privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 16.08.2022
Dispozitia 184/20222022/08/08privind Modificarea numărului de membri din dosarul de alocație pentru susținerea familiei a domnului Ilie Costel
Dispozitia 183/20222022/08/08privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea famililiei a domnului Blidaru Daniel
Dispozitia 182/20222022/08/08privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea famililiei a domnului Bălănică Marius-Cosmin
Dispozitia 181/20222022/08/08privind Respingerea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru familia domnului Vîrtej Ion
Dispozitia 180/20222022/08/08privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Oprea Florin
Dispozitia 179/20222022/08/08privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Marcu Constantin
Dispozitia 178/20222022/08/08privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Romică
Dispozitia 177/20222022/08/08privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Gheorghe
Dispozitia 176/20222022/08/08privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Florin
Dispozitia 175/20222022/08/08privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Ciprian
Dispozitia 174/20222022/08/08privind Suspendarea deptului la ajutor social pentru domnul Sali Adrian-Prințu-persoană singură
Dispozitia 173/20222022/08/08privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Raiciu Scump
Dispozitia 172/20222022/08/08privind Suspendarea dreptului la ajuror social pentru familia domnului Mărgineanu Banu
Dispozitia 171/20222022/08/08privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Sali Mugurel
Dispozitia 170/20222022/08/08privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Ilie Costel
Dispozitia 169/20222022/08/08privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Cîrîc Gheorghe în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 168/20222022/08/08privind Numirea în calitate de curator special al doamnei Ene Lidia -Gabriela pentru doamna Ene Ana
Dispozitia 167/20222022/07/25privind Numirea doamnei Done Ionela-Iulia în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Relații cu publicul, Petiții, Arhivă, Registratură din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 166/20222022/07/18privind Încetarea contractului individual de muncă al domnului Ifrim Romică-Iulian din funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat-Compartiment gospodărire și pază comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău, ca urmare a demisiei
Dispozitia 165/20222022/07/13privind Desemnarea reprezentanțiolor UAT Comuna Puiești în Comisia mixtă de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole înființate în anul agricol 2021-2022, pagube generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea seceti pedologice la nivelul județului Buzău
Dispozitia 164/20222022/07/13privind Încetarea contractului individual de mucnă al domnului Stan Costel din funcția de aistent personal al persoanei cu handicap grav Nedelcu Aurel
Dispozitia 163/20222022/07/12privind Încadrarea domnului Cruceru Florin-Adrian în funcția contractuală de execuție de Șofer II-Compartiment administrativ -deservire și transport din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 162/20222022/07/12privind Încadrarea domnului Neagu Iulian în funcția contractuală de execuție de Șofer II-Compartiment administrativ -deservire și transport din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 161/20222022/07/12privind Încetarea contractului individual de muncă al domnului Neagu Iulian din funcția contractuală de execuție Paznic-Compartiment gospodărire și pază comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 160/20222022/07/06privind Desemnarea managerului pentru operațiuni de transport rutier intern și internațional de persoane , la nivelul UAT Comuna Puiești, județul Buzău
Dispozitia 159/20222022/07/06privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 12.07.2022
Dispozitia 158/20222022/06/29privind Stabilirea dreptului la suplimentul pentru energie pentru consumul de energie electrică doamnei Preda Gelica-persoană singură
Dispozitia 157/20222022/06/29privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familei domnului Trifu Florin
Dispozitia 156/20222022/06/29privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Fieraru Ion-Iulian
Dispozitia 155/20222022/06/29privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Sali Zabar
Dispozitia 154/20222022/06/29privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Vasilache Cornel
Dispozitia 153/20222022/06/29privind Acoradarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Sali Viorica
Dispozitia 152/20222022/06/29privind modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Sali Zabar
Dispozitia 151/20222022/06/29privind Acordarea ajutorului social pentru domnul Fieraru Stelică-persoană singură
Dispozitia 150/20222022/06/29privind Acordarea ajutorului social pentru familia domnului Săndoiu Năstase
Dispozitia 149/20222022/06/29privind Angajarea doamnei Toma Cristina în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Catană Georgeta
Dispozitia 148/2022 2022/06/17privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant- Compartiment Cadastru și Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău
Dispozitia 147/2022 2022/06/17privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Relatii cu publicul, Petiții, Arhivă, Registratură, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău
Dispozitia 146/2022 2022/06/15privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Sali Marian
Dispozitia 145/2022 2022/06/15privind Numirea în calitate de curator special a doamnei Toma Cristina pentru doamna Catană Georgeta
Dispozitia 144/20222022/06/02privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii contractuale de execuție vacante de Șofer II- Compartiment Administrativ-deservire și transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău
Dispozitia 143/20222022/06/02privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Măcrineanu Daniel
Dispozitia 142/20222022/06/02privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei a domnului Sali Severin
Dispozitia 141/20222022/06/02privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei a domnului Mărgineanu A. Costel
Dispozitia 140/20222022/06/02privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei a domnului Ciobotaru Vili
Dispozitia 139/20222022/06/02privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Sali Maria
Dispozitia 138/20222022/06/02privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Ralea Codin
Dispozitia 137/20222022/06/02privind Reluarea plății ajutorului social pentru domnul Sali Adrian-Prințu-persoană singură
Dispozitia 136/20222022/06/02privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Sali Mugurel
Dispozitia 135/20222022/06/02privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Sali Remus
Dispozitia 134/20222022/06/02privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia doamnei Sali Pina
Dispozitia 133/20222022/06/02privind Acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Sali Maria
Dispozitia 132/20222022/06/02privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Negru Georgetan calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 131/20222022/05/31privind Desemnarea domnului Ștefan Ionel având funcția publică de consilier superior în cadrul Biroului Buget Contabilitate, Impozite și taxe locale, resurse umane și salarizare, persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și a declarațiile de interese ale consilierilor locali, primar și funcționarilor publici prin intermediul platformei on-line de declarare a averii și a intereselor, denumită în continuare e-DAI gestionată de Agenția Națională de Integritate
Dispozitia 130/20222022/05/25De modificare a Dispoziției nr.87/11.03.2022 privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii contractuale de execuție vacante de Șofer II- Compartiment Administrativ-deservire și transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău
Dispozitia 129/20222022/05/23privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru domnul Cîrîc Gheorghe în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 128/20222022/05/23privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Vasilache Fănica în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 127/20222022/05/23Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 30.05.2022
Dispozitia 126/20222022/05/23privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizată pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Puiești
Dispozitia 125/20222022/05/19privind numirea domnului JUGĂNARU VALENTIN-LUCIAN în funcţia publică de execuţie de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant-Compartiment Achiziții publice și monitorizare proceduri administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieşti, județul Buzău
Dispozitia 124/20222022/05/10privind Modificarea DP nr.112/08.04.2022 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier achizițiipublice și monitorizare proceduri administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 123/20222022/05/09privind Reluarea concursului pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de Șofer II-Compartiment Administrativ-deservireși transport din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 122/20222022/05/03privind Desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării contractului pentru finanțarea în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT Puiești pentru sectoare cadastrale
Dispozitia 121/20222022/05/03privind Numirea în calitate de curator special a doamnei Tănase Eugenia pentru doamna Vasilache Fănica
Dispozitia 120/20222022/05/03privind Angajarea domnului Marin Stelian în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Marin Simion
Dispozitia 119/20222022/04/28privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Sali Remus
Dispozitia 118/20222022/04/28privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Negoiaș Marian
Dispozitia 117/20222022/04/28privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Baiciu Florin
Dispozitia 116/20222022/04/20privind Numirea în calitate de curator special a domnului Marin Stelian pentru domnul Marin Simion
Dispozitia 115/20222022/04/19privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru doamna Bălan Tinca în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 114/20222022/04/12privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 18.04.2022
Dispozitia 113/20222022/04/08privind privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant- Compartiment Cadastru și Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău
Dispozitia 112/20222022/04/08privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant- Compartiment achiziții publice și monitorizare proceduri administrative, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău
Dispozitia 111/20222022/04/08privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor a domanei Nicolae Maria în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 110/20222022/04/08privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Sali Culae-Dudu
Dispozitia 109/20222022/04/08privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Sali Culae-Dudu
Dispozitia 108/20222022/04/08privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru Sali Adrian-Prințu-persoană singură
Dispozitia 107/20222022/04/08privind Acordarea ajutorului social și a suplimentului pentru energie pentru domnul Lupu Ilie-persoană singură
Dispozitia 106/20222022/04/05privind Suspendarea concursului organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante de șofer II-Compartiment Administrativ -deservire și transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 105/20222022/03/31privind De modificare a Dispoziției nr.87/11.03.2022 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante de șofer II-Compartiment administrativ-deservire și transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puiești, județul Buzău.
Dispozitia 104/20222022/03/31privind Acordarea indemnizației de însoțitor minorului Leopea Florentino, în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 103/20222022/03/30privind Încetarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru consumul cu combustibili solizi și/sau petrolieri și suplimentul pentru energie pentru consumul de energie electrică a domnului Ionescu Gheorghe
Dispozitia 102/20222022/03/30privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor a doamnei Coman Tudora în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 101/20222022/03/30privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Ionescu Gheorghe
Dispozitia 100/20222022/03/30privind Modificarea valorii nominale lunare a stimulentului educațional beneficiarilor de stimulent educațional
Dispozitia 99/20222022/03/24Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 31.03.2022
Dispozitia 98/20222022/03/24privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei
Dispozitia 97/20222022/03/24privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar și stabilirea orelor de muncă pentru familiile beneficiare de venit minim garantat
Dispozitia 96/20222022/03/24privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Ciobotaru Eduard-Luca
Dispozitia 95/20222022/03/24privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Lungu Aurelia din funcșia de asistent personal al persoanei cu handicap Stoean Viorica
Dispozitia 94/20222022/03/11privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Mărgineanu Vasile
Dispozitia 93/20222022/03/11privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Mocanu Mugurel
Dispozitia 92/20222022/03/11privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Cismaru Marian
Dispozitia 91/20222022/03/11privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Lupu Lilian
Dispozitia 90/20222022/03/11privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia doamnei Sali Pina
Dispozitia 89/20222022/03/11privind Acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru domnul Hadîr Grafian-persoan singură
Dispozitia 88/20222022/03/11privind Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și /sau petrolieri și la suplimentul pentru energie pentru combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Vasile Lucian
Dispozitia 87/20222022/03/11privind privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii contractuale de execuție vacante de Șofer II- Compartiment Administrativ-deservire și transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău
Dispozitia 86/20222022/03/08privind Stabilirea punctelor pentru autorecenzare asistată la nivelul comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 85/20222022/02/25privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Dan Ioana
Dispozitia 83/20222022/02/25privind Încetarea contractului individual de muncă a domnului Bălăcianu Lică din fncția contractuală de execuție Șofer II-Compartiment administrativ-deservire și transport ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă
Dispozitia 84/20222022/02/25privind Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în perioada 21.01.2022-20.02.2022
Dispozitia 82/20222022/02/23privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Leaua Emilia având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 3
Dispozitia 81/20222022/02/18Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 25.02.2022
Dispozitia 80/20222022/02/14privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Ciobotaru Vili
Dispozitia 79/20222022/02/14privind Modificarea cuantumului alocațeiei pentru susținerea familiei doamnei Mocanu Liliana-Sorina
Dispozitia 78/20222022/02/14privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Panait Georgeta
Dispozitia 77/20222022/02/14privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru domnul Vasile Lucian
Dispozitia 76/20222022/02/14privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Sali Pina
Dispozitia 75/20222022/02/14privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia doamnei Dumitru Ița
Dispozitia 74/20222022/02/14privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Sali Viorel-Ciprian
Dispozitia 73/20222022/02/14privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Ciobotaru Vili
Dispozitia 72/20222022/02/14privind Acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru încălzirea locunței și a suplimentului pentru energie pentru familia domnului Ciobotaru Eduard-Luca
Dispozitia 71/20222022/02/14privind Respingerea cererii de acordare a ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu Costel
Dispozitia 70/20222022/02/14privind Convocare Consiliul Local Puiești în ședință extraordinară de îndată în ziua de 16.02.2022
Dispozitia 69/20222022/02/11privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru domnul Mălâia Petrachi în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 68/20222022/02/11privind Angajarea domnului Mălâia Mihăiță în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Mălâia Petrachi
Dispozitia 67/20222022/02/11privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Cîrîc Gheorghe
Dispozitia 66/20222022/02/11privind Încetare contract individual de muncă al doamnei Dan Carmen din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Cîrîc Gheorghe
Dispozitia 65/20222022/01/31privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Ion Ion
Dispozitia 64/20222022/01/31privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Militaru Viorica
Dispozitia 63/20222022/01/31privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Chioveanu Ion
Dispozitia 62/20222022/01/31privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Niță Liliana-Camelia
Dispozitia 61/20222022/01/31privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Ivan Dorin
Dispozitia 60/20222022/01/31privind Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în perioada 21.12.2021-20.01.2022
Dispozitia 59/20222022/01/31privind Stabilirea orelor de muncă pentru familiile beneficiare de venit minim garantat
Dispozitia 58/20222022/01/31privind Încetarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Mărgineanu Zabar
Dispozitia 57/20222022/01/31privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Mărgineanu Zabar
Dispozitia 56/20222022/01/31privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Duță Paul
Dispozitia 55/20222022/01/31privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Nicolai Mihăiță-Marius
Dispozitia 54/20222022/01/31privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor doamnei Gurău Ionica în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 53/20222022/01/31privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Ionescu Gheorghe-în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 52/20222022/01/31privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Iosif Floarea-în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 51/20222022/01/31privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Vasile Lucian
Dispozitia 50/20222022/01/31privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Sali Costel
Dispozitia 49/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Zaharia Cristina în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 48/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Tănase Rada în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 47/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Stanciu Maria în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 46/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Ralea Salomea în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 45/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Nicolae Maria în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 44/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Nechifor Fănel în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 43/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Mustățea Năstasi în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 42/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Mocanu Iulian-Marin în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 41/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Mălâia Petrachi în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 40/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Ivan Gabi în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 39/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Ivan Aryana-Mihaela în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 38/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Gheorghiță Ion în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 37/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Dumitrașcu Ion în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 36/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Cruceru Marin în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 35/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Coman Tudora în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 34/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Bălănică Valentina în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 33/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Bălan Viorel în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 32/20222022/01/27privind stabilirea indemnizaţiei de însoţitor pentru Bălan Tinca în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 31/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Borcea Rodica având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 30/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Pohrib Mariana având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 29/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Oprea Rodica având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 28/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Nedelcu Adrian având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 27/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Necula Iuliana având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 26/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Neagu Daniela-Elena având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 25/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Lungu Aurelia având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 24/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Mioaută Stelică având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 23/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Lungu Aurelia având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 22/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Leopea Victoraș-Nichifor având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 21/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Leaua Emilia având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 20/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Lăutaru Valentina având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 19/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Ivan Costeluța având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 18/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Ilie Georgeta având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 17/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Gheorghe Valentina având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 16/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Ene Clemența având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 15/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dinu Vasilica-Valerica având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 14/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dima Alexandrina având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 13/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dan Carmen având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 12/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Cruceru Marian având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 11/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Cruceru Elena având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 10/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Cruceru Costel având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 9/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Chiriac Ionuț având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 8/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Buzăeanu Marian având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 7/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Burlacu Ilinca-Lenuța având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 6/20222022/01/27privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului BÂRLĂ ROMEO având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 5/20222022/01/25Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 31.01.2022
Dispozitia 4/20222022/01/21privind privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei JIPA VALENTINA-ANIȘOARA având funcţia contractuală de execuție de Asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești,județul Buzău, ca urmare a trecerii la gradația 4
Dispozitia 3/20222022/01/10privind Recalcularea indemnizației lunare brute a doamnei Bârlă Rodica având funcția de primar al comunei Puiești, județul Buzău ca urmare a finalizării implementării proiectului ”Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puiești, T19 Măzăriște, T62 Lacul Popii, județul Buzău”
Dispozitia 2/20222022/01/06privind Angajarea domnului Stan Costel în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Nedelcu Aurel
Dispozitia 214/20222022/01/05privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia domnului Duță Paul
Dispozitia 213/20222022/01/03privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia domnului Mocanu Severin
Dispozitia 212/20222022/01/03privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță , pentu familia domnului Ilie Costel
Dispozitia 1/20222022/01/03privind Acoperirea definitivă la sfârșitul anului 2021 a deficitului bugetar al secșiunii de dezvoltare , în sumă de 717.404,74 lei din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești
Dispozitia 277/20212021/12/28privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Pană Constantin-în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 276/20212021/12/28privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Nicolae Iorgu
Dispozitia 275/20212021/12/28privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Manea Ana
Dispozitia 274/20212021/12/28privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Moise Gheorghiță
Dispozitia 273/20212021/12/28privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Pană Veronica
Dispozitia 272/20212021/12/28privind Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în perioada 21.11.2021-20.12.2021
Dispozitia 271/20212021/12/20Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă extraordinară de îndată în ziua de 22.12.2021
Dispozitia 270/20212021/12/20privind Dispunerea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului constatat în baza deciziei Camerei de Conturi Buzău reprezentând cheltuieli de natură salarială acordate Șefului Biroului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 269/20212021/12/20privind Dispunerea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului constatat în baza deciziei Camerei de Conturi Buzău reprezentând cheltuieli de natură salarială acordate secretarului general al comunei Puiești
Dispozitia 268/20212021/12/17privind Constituirea Comisiei pentru inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Comunei Puiești
Dispozitia 267/20212021/12/15privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Stanciu Nicolae-Nicu
Dispozitia 266/20212021/12/15privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Bălăcianu Laura-Cătălina
Dispozitia 265/20212021/12/15privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Mărgineanu Zabar
Dispozitia 264/20212021/12/15privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru domnul Botezatu Dănuț-Marcel în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 263/20212021/12/15privind Angajarea doamnei Ivan Costeluța în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Botezatu Dănuț-Marcel
Dispozitia 262/20212021/12/15privind Numirea în calitate de curator special al doamnei Bleandă Gica pentru domnul Pană Constantin
Dispozitia 261/20212021/12/15privind Reluarea plății ajutorului social pentru domnul Sali Adrian-Prințu-persoană singură
Dispozitia 260/20212021/12/15privind Reluarea plății ajutorului social pentru doamna Mocanu Gherghina-persoană singură
Dispozitia 259/20212021/12/15privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Hatan Adrian-Gheorghiță
Dispozitia 258/20212021/12/15privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Baiciu Florin
Dispozitia 257/20212021/12/15privind Reluarea și modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu Banu
Dispozitia 256/20212021/12/15privind Acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru familia domnului Mărgineanu Zabar
Dispozitia 255/20212021/12/15privind Acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru familia doamnei Răducan Rubina
Dispozitia 254/20212021/12/14privind Aprobarea continuării exercitării raportului de serviciu al doamnei Banu Marioara în funcția publică de execuție de refernet din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău până la împlinirea vârstei de 65 ani
Dispozitia 253/20212021/12/13privind Desemnarea persoanelor care să facă parte din Comisia de recepție pentru recepționarea echipamentelor și serviciilor conexe ce urmează a se livra către UAT Puiești în cadrul Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
Dispozitia 252/20212021/12/10Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 17.12.2021
Dispozitia 251/20212021/12/09privind Aprobarea virării de credite bugetare , între alineate, în cadrul unui capitol bugetar
Dispozitia 250/20212021/12/09privind Actualizarea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Puiești
Dispozitia 249/20212021/12/07privind Desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare pentru asistarea persoanelor vârstnice în vederea încheierii unui contract de întreținere
Dispozitia 248/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Dumitru Mita
Dispozitia 247/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Mălâia Petrachi
Dispozitia 246/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Cristean Nela
Dispozitia 245/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Done Nela
Dispozitia 244/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Crăciun Eugenia
Dispozitia 243/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Stan Stanca
Dispozitia 242/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Leaua Constantina
Dispozitia 241/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Burlacu Stanciu
Dispozitia 240/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Negoiaș Nelu
Dispozitia 239/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Ralea Cornel
Dispozitia 238/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Zamfir Clavia
Dispozitia 237/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Dragomir Marioara
Dispozitia 236/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Nicolai Cornel
Dispozitia 235/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Stănilă Avram
Dispozitia 234/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a domnului Ene Moise
Dispozitia 233/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Trifu Jana
Dispozitia 232/20212021/11/22privind Respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri a doamnei Ralea Geta
Dispozitia 231/20212021/11/22privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în perioada 10.10.2021-20.11.2021
Dispozitia 230/20212021/11/18privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Enache Drăguța din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Enache Tinca
Dispozitia 229/20212021/11/09privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Ivan Gabi-în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 228/20212021/11/09privind Aprobarea acordării stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru gradiniță pentru familia doamnei Răducan Rubina
Dispozitia 227/20212021/11/09privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Iosif Mihaela
Dispozitia 226/20212021/11/09privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Anton Costel-Stoian
Dispozitia 225/20212021/11/09privind Suspendarea dreptului la social pentru familia domnului Sali Adrian-Prințu
Dispozitia 224/20212021/11/09privind Suspendarea dreptului la social pentru doamna Mocanu Gheorghina-persoană singură
Dispozitia 223/20212021/11/09privind Suspendarea dreptului la social pentru familia domnului Mărgineanu Banu
Dispozitia 222/20212021/11/09privind Suspendarea dreptului la social pentru familia domnului Hatan Adrian-Gheorghiță
Dispozitia 221/20212021/11/09privind Suspendarea dreptului la social pentru familia domnului Baiciu Florin
Dispozitia 220/20212021/11/09privind acordarea ajutorului social,a ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru familia doamnei Iosif Mihaela
Dispozitia 219/20212021/10/22privind numirea doamnei IUGA MARIANA-EUGENIA în funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău, prin promovare în clasă
Dispozitia 218/20212021/10/21privind încadrarea  doamnei JIPA VALENTINA-ANIȘOARA în funcţia contractuală de execuție de  Asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești,județul Buzău
Dispozitia 217/20212021/10/19privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Cadastru și Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău
Dispozitia 216/20212021/10/15Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 22.10.2021
Dispozitia 215/20212021/10/15privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Lăutaru Mircea din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Marin Sandu
Dispozitia 214/20212021/10/12privind încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru doamna Constantin Florica-persoană singură
Dispozitia 213/20212021/10/12privind privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent- Compartiment Achiziții publice și monitorizare proceduri administrative, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău
Dispozitia 212/20212021/10/08privind acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Stegaru Alecsandra
Dispozitia 211/20212021/10/05privind privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Relatii cu publicul, Petiții, Arhivă, Registratură, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău
Dispozitia 210/20212021/09/30privind desemnarea unui reprezentant al Primarului comunei Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești
Dispozitia 209/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Curcă Marian
Dispozitia 208/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Mocanu Liliana-Sorina
Dispozitia 207/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Mărgineanu Vasile
Dispozitia 206/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Ilie Costel
Dispozitia 205/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Sali Elvis
Dispozitia 204/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Cismaru Steluța
Dispozitia 203/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Fieraru Ion-Iulian
Dispozitia 202/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Olteanu Roxana-Oana
Dispozitia 201/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Sali Ciprian-Florin
Dispozitia 200/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Aurică Iulian
Dispozitia 199/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Sali Zabar
Dispozitia 198/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Moise Nicoleta
Dispozitia 197/20212021/09/30privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Trifu Alina-Carmen
Dispozitia 196/20212021/09/30privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Vasilache Mirel
Dispozitia 195/20212021/09/30privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Sali Ciprian
Dispozitia 194/20212021/09/30privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Rădulescu Florentina-Fănica
Dispozitia 193/20212021/09/30privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Petrea Georgel
Dispozitia 192/20212021/09/30privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Mocanu Liliana-Sorina
Dispozitia 191/20212021/09/30privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Mărgineanu Vasile
Dispozitia 190/20212021/09/30privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Cismaru Marian
Dispozitia 189/20212021/09/30privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Ciobotaru Vili
Dispozitia 188/20212021/09/30privind acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Cismaru Steluța
Dispozitia 187/20212021/09/30privind acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Anton Nuța
Dispozitia 186/20212021/09/30privind acordarea ajutorului social pentru domnul Sandu Cornel-persoană singură
Dispozitia 185/20212021/09/22privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Borcea Rodica având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 2
Dispozitia 184/20212021/09/22privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Dan Carmen având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 1
Dispozitia 183/20212021/09/22privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Enache Drăguța având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 3
Dispozitia 182/20212021/09/21privind Angajarea domnului Lăutaru Mircea în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Marin Sandu
Dispozitia 181/20212021/09/21privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Delcă Gica
Dispozitia 180/20212021/09/21privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 27.09.2021
Dispozitia 179/20212021/09/14privind Constituirea comsiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de asistent comunitar-Compartiment Asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău
Dispozitia 178/20212021/09/13privind Constituirea comisiilor de examen și de soluționare a contestațiilor , stabilirea calendarului și a bibliografiei pentru examneul organizat în vederea promovării în clasă a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 177/20212021/09/02privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Sali Vasile
Dispozitia 176/20212021/09/02privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru doamna Soare Ștefania-persoană singură
Dispozitia 175/20212021/09/02privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Sali Vasile
Dispozitia 174/20212021/09/02privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Sali Done
Dispozitia 173/20212021/09/02privind Reluarea plată ajutor social pentru familia domnului Sali Romică
Dispozitia 172/20212021/09/02privind Reluarea plată ajutor social pentru familia doamnei Sali Pina
Dispozitia 171/20212021/09/01privind aplicarea sancțiunii disciplinare ”avertisment scris domnului Bălăcianu Lică având funcția de Șofer II, Compartiment Adiministrativ-deservire și transport din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești
Dispozitia 170/20212021/09/01privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Nicolae Maria-în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 169/20212021/08/24privind Numirea în calitate de curator special a doamnei Ivan Costeluța pentru domnul Botezatu Dănuț-Marcel
Dispozitia 167/20212021/08/24privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 30.08.2021
Dispozitia 167/20212021/08/24Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 30.08.2021
Dispozitia 166/20212021/08/17privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Dumitrașcu Ion în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 165/20212021/08/17privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Crețu Fănelia din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Crețu Aneta
Dispozitia 164/20212021/08/10privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru doamna Mărgineanu Aurica-persoană singură
Dispozitia 163/20212021/08/10privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Romică
Dispozitia 162/20212021/08/10privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Sali Pina
Dispozitia 161/20212021/08/10privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Ionașc Nicolae-Cristian
Dispozitia 160/20212021/08/10privind Modificarea cuantumului și numărul de membri din dosarul de alocație pentru susținerea familiei domnului Marin Marian
Dispozitia 159/20212021/08/10privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Blidaru Daniel
Dispozitia 158/20212021/08/10privind Încetarea contractului individual de muncă al domnului Gheorghe Valentin din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Nicolae Constantin
Dispozitia 157/20212021/07/29privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor a domnului Bratosin Costea în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 156/20212021/07/29privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Mărgineanu Aurica
Dispozitia 155/20212021/07/29privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Zamfir Maria
Dispozitia 154/20212021/07/23privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua 30.07.2021
Dispozitia 153/20212021/07/05privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mărginenau Argentina-Ionela
Dispozitia 152/20212021/07/05privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Sali Constantin
Dispozitia 151/20212021/07/05privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna Balca Mariana-persoană singură
Dispozitia 150/20212021/07/05privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Anton Costel-Stoian
Dispozitia 149/20212021/07/05privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Mocanu Alina
Dispozitia 148/20212021/07/05privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Nechifor Fănel
Dispozitia 147/20212021/07/05privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Trifu Florin
Dispozitia 146/20212021/06/30privind Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar Uman în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău”
Dispozitia 145/20212021/06/28privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sali Gheorghe
Dispozitia 144/20212021/06/28privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Gurău Ionica-în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 143/20212021/06/17privind Angajarea domnului Cruceru Costel în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Cruceru Ruxanda
Dispozitia 142/20212021/06/15privind  încetarea aplicabilității Dispoziției nr.245/19.11.2019 privind  constituirea echipei de implementare a proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puiești, T19 Măzăriște, T62 Lacul Popii, județul Buzău”
Dispozitia 141/20212021/06/15privind stabilirea salariului lunar al domnului GHEORGHIȚĂ DANIEL având  funcţia contractuală de execuție de  ȘOFER II din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei PUIEŞTI,judeţul Buzău ca urmare a trecerii la gradația 4
Dispozitia 140/20212021/06/10privind desemnarea persoanelor care să facă parte din Comisia de verificare în teren a realității lucrărilor de investiții executate și decontate în perioada auditată
Dispozitia 139/20212021/06/07privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință extraordinară în ziua de 11.06.2021
Dispozitia 138/20212021/06/04privind Rectificarea Dispoziției primarului nr.122/11.05.2021 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Busuioc Rubina în sensul îndreptării unei erori materiale din conținutul acesteia
Dispozitia 137/20212021/06/03privind Desemnarea persoanelor care să facă parte din Comisia de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr.14-L5, L8/NCB/2020,”Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puiești, T.19, Măzăriște, T62 Lacul Popii, județul Buzău”
Dispozitia 136/20212021/06/02privind Angajarea doamnei Leaua Emilia în funcția de asistent persoanl al persoanei cu handicap grav Leaua Chiva
Dispozitia 135/20212021/06/02privind Angajarea domnului Mioaută Stelică în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Miaută Ionel
Dispozitia 134/20212021/06/02privind Angajarea domnului Buzăeanu Marian în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Buzăianu Ion
Dispozitia 133/20212021/06/02privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Chiru Valentina din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Oprea Radu
Dispozitia 132/20212021/06/02privind Numirea în calitate de curator special a domnului Cruceru Costel pentru doamna Cruceru Ruxanda
Dispozitia 131/20212021/05/26privind Numirea în calitate de curator special a domanei Leaua Emilia pentru doamna Leaua Chiva
Dispozitia 130/20212021/05/26privind Reluarea plății ajutorului social pentru domnul Sali Adrian-Prințu-persoană singură
Dispozitia 129/20212021/05/26privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sali Ciprian
Dispozitia 128/20212021/05/26privind Reluarea plății ajutorului social pentru doamna Mocanu Gherghina-persoană singură
Dispozitia 127/20212021/05/26privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Baiciu Florin
Dispozitia 126/20212021/05/18Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 24.05.2021
Dispozitia 125/20212021/05/12privind Constituirea Comisiei de recepție a bunurilor , serviciilor și lucrărilor din cadrul Primăriei comunei Puiești, județul Buzău, pentru procedurile de atribuire directă
Dispozitia 124/20212021/05/12privind Rectificarea actului de naștere nr.135/20.10.1951, exemplarul I și exemplarul II înregistrat la Primăria comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 123/20212021/05/11privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Vișan Iulian
Dispozitia 122/20212021/05/11privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Busuioc Rubina
Dispozitia 121/20212021/05/11privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Albu Viorel-Lucian
Dispozitia 120/20212021/05/11privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mărgineanu Vișinica
Dispozitia 119/20212021/05/11privind Acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Mărgineanu Vișinica
Dispozitia 118/20212021/05/11privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Mărgineanu Banu
Dispozitia 117/20212021/05/07privind aplicarea sancțiunii disciplinare ”avertisment scris”  domnului Ifrim Romică-Iulian având funcția de Muncitor necalificat I, Compartiment gospodărire și pază comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieşti, județul Buzău
Dispozitia 116/20212021/05/07privind aplicarea sancțiunii disciplinare ”avertisment scris”  domnului Milea Emil având funcția de Muncitor calificat I, Compartiment gospodărire și pază comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieşti, județul Buzău
Dispozitia 115/20212021/05/07privind  desemnarea doamnei Iuga Mariana-Eugenia ,referent superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puiești, ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, autorizarea executării lucrărilor de construcții
Dispozitia 114/20212021/04/28privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Gheorghiță Laura-Mihaela din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Gheorghiță Marius-Alexandru
Dispozitia 113/20212021/04/28privind Încetarea contractului individual de muncă al domnului Panait Florin din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Panait Vasilica
Dispozitia 112/20212021/04/28privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Măcrineanu Geta din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Măcrineanu Ioana
Dispozitia 111/20212021/04/27privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Bratosin Costea-în calitate de persoană cu handicap grav prin reprezentant legal Bratosin Ionel
Dispozitia 110/20212021/04/22privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Constantin
Dispozitia 109/20212021/04/22privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia doamnei Sali Pina
Dispozitia 108/20212021/04/22privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Vasilache Mirel
Dispozitia 107/20212021/04/22privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Mărgineanu Vasile
Dispozitia 106/20212021/04/22privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Ilie Costel
Dispozitia 105/20212021/04/22privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Vârtej Ion
Dispozitia 104/20212021/04/22privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Vârtej Dumitru
Dispozitia 103/20212021/04/22privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Panait Traian
Dispozitia 102/20212021/04/22privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Neagu Alin-Ciprian
Dispozitia 101/20212021/04/22privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a doamnei Lupu Lămîița
Dispozitia 100/20212021/04/22privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Duță Valentin
Dispozitia 99/20212021/04/22privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Butnariuc Ion-Iulian
Dispozitia 98/20212021/04/22privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Vasilache Mirel
Dispozitia 97/20212021/04/22privind Modificarea numărului de membri din dosarul de alocație pentru susținerea familiei a domnului Mărgineanu Vasile
Dispozitia 96/20212021/04/22privind Modificarea numărului de membri din dosarul de alocație pentru susținerea familiei a domnului Ilie Costel
Dispozitia 95/20212021/04/20privind Stabilirea salariului lunar al domnului Gheorghe Valentin având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 2
Dispozitia 94/20212021/04/16Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 23.04.2021
Dispozitia 93/20212021/04/15privind Numirea în calitate de curator special a domnului Bratosin Ionel pentru domnul Bratosin Costea
Dispozitia 92/20212021/03/25privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia doamnei Lupu Gica
Dispozitia 91/20212021/03/25privind Încetarea drepttului la ajutor social pentru familia doamnei Coman Mihaela
Dispozitia 90/20212021/03/25privind Acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Mărgineanu Argentina-Ionela
Dispozitia 89/20212021/03/25privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a doamnei Lupu Gica
Dispozitia 88/20212021/03/25privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Spînu Marian
Dispozitia 87/20212021/03/25privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mocanu Meluța
Dispozitia 86/20212021/03/25privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Stoian Cornel-Fănel
Dispozitia 85/20212021/03/25privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Negoeaș Aurelia
Dispozitia 84/20212021/03/24privind Desemnarea domnului Ștefan Ionel ,consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puiești, ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului , autorizarea executării lucrărilor de construcții
Dispozitia 83/20212021/03/19privind Numirea în calitate de curator special a doamnei Jipa Valentina-Anișoara pentru domnul Neagu Daniel-Ionuț
Dispozitia 82/20212021/03/19privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor a domnului Vasile Anton în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 81/20212021/03/19Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 25.03.2021
Dispozitia 80/20212021/03/16privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Sali Elvis
Dispozitia 79/20212021/03/16privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru doamna Negru Georgeta-persoană singură
Dispozitia 78/20212021/03/16privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru domnul Duță Stancu-persoană singură
Dispozitia 77/20212021/03/16privind Respingerea cererii de acordare a ajutorului social pentru familia doamnei Dumitru Florica
Dispozitia 76/20212021/03/16privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Sali Adrian-Prințu-persoană singură
Dispozitia 75/20212021/03/16privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Sali Pina
Dispozitia 74/20212021/03/16privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Gheorghe
Dispozitia 73/20212021/03/16privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Ciprian
Dispozitia 72/20212021/03/16privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Mocanu Gherghina-persoană singură
Dispozitia 71/20212021/03/16privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Baiciu Florin
Dispozitia 70/20212021/03/16privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu A. Costel
Dispozitia 69/20212021/03/16privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Sali Elvis
Dispozitia 68/20212021/03/16privind Acordare ajutor social pentru domnul Sali Costică-persoană singură
Dispozitia 67/20202021/03/11privind Stabilirea salariului lunar al domnului Bârlă Romeo având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 2
Dispozitia 66/20202021/03/09privind Modificarea componenței Comisiei comunale Puiești pentru recensământul general agricol
Dispozitia 65/20202021/03/03privind Angajarea domnului Leopea Victoraș-Nichifor în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Leopea Elena
Dispozitia 64/20202021/03/02privind Încetarea contractului individual de muncă al domnului Leopea Toraș din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Leopea Elena
Dispozitia 63/20202021/03/01privind Constituirea Comisiei tehnice pentru stabilirea consumurilor de combustibil și lubrefianți pentru autovehiculele din dotarea Primăriei comunei Puiești
Dispozitia 62/20202021/02/24privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Sali Adrian
Dispozitia 61/20202021/02/24privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Fieraru Ion-Iulian
Dispozitia 60/20202021/02/24privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Chioveanu Chiriță
Dispozitia 59/20202021/02/24privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru doamna Buleandră Nedelia-persoană singură
Dispozitia 58/20202021/02/24privind Reluarea plății ajutorului social pentru doamna Mocanu Gherghina-persoană singură
Dispozitia 57/20202021/02/24privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu Sabin
Dispozitia 56/20202021/02/24privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Hatan Adrian-Gheorghiță
Dispozitia 55/20202021/02/24privind Reluarea plății ajutorului social pentru domnul Cristian Costel-persoană singură
Dispozitia 54/20202021/02/24privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Baiciu Florin
Dispozitia 53/20212021/02/23privind Constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concurs de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău
Dispozitia 52/20212021/02/19privind Încetarea contractului individual de muncă al doameni Buricea Gilda-Marica din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Ionașcu Ilinca
Dispozitia 51/20212021/02/19privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 26.02.2021
Dispozitia 50/20212021/02/18privind Stabilirea salariului lunar al domnului Vasilescu Florentin având funcția contractuală de execuție de PAZNIC din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău ca urmare a trecerii la gradația 5
Dispozitia 49/20212021/02/18privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Movileanu Iuliana având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap ca urmare a trecerii la gradația 2
Dispozitia 48/20212021/02/15privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Ilie Costel
Dispozitia 47/20212021/02/15privind Acordarea unui ajutor de urgență
Dispozitia 46/20212021/02/10privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru domnul Cîrîc Gheorghe în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 45/20212021/02/10privind Angajarea doamnei Dan Carmen în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Cîrîc Gheorghe
Dispozitia 44/20212021/02/10privind Actualizarea Comisiei comunale Puiești pentru recensământul populației și al locuințelor din anul 2021
Dispozitia 43/20212021/02/03privind Organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern managerial în cadrul Primăriei Comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 42/20212021/01/29privind Stabilirea orelor de muncă pentru familiile beneficiare de venit minim garantat
Dispozitia 41/20212021/01/29privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Sali Adrian
Dispozitia 40/20212021/01/29privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Mocanu Gherghina-persoană singură
Dispozitia 39/20212021/01/29privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Mărgineanu Sabin
Dispozitia 38/20212021/01/29privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Hatan Adrian-Gheorghiță
Dispozitia 37/20212021/01/29privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Cristean Costel-persoană singură
Dispozitia 36/20212021/01/29privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Baiciu Florin
Dispozitia 35/20212021/01/29privind Acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Drăgoiu Valentina-Georgiana
Dispozitia 34/20212021/01/29privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Mălâia Petrachi în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 33/20212021/01/29privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Măcrineanu Geta având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 32/20212021/01/29privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Burlacu Ilinca având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 31/20212021/01/29privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Neagu Daniela-Elena având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 30/20212021/01/29privind Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Panait Florin având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 29/20212021/01/29privind Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Leopea Toraș având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 28/20212021/01/29privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Gheorghiță Laura -Mihaela având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap
Dispozitia 27/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Coman Tudora în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 26/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Cruceru Marin în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 25/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Bălănică Valentina în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 24/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Zaharia Cristina în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 23/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Vasile Anton în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 22/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Tănase Rada în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 21/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Stanciu Maria în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 20/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Ralea Salomia în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 19/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Nechifor Fănel în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 18/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Mustățea Năstasi în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 17/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Mocanu Iulian-Marian în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 16/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Ivan Aryana-Mihaela în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 15/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Gheorghiță Ion în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 14/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Cîrîc Gheorghe în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 13/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Botezatu Dănuț Marcel în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 12/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Bălan Tinca în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 11/20212021/01/29privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Bălan Viorel-Cătălin în calitate de persoană cu handicap grav
Dispozitia 10/20212021/01/21privind Privind încetarea contactului individual d muncă al doamnei Manea Codina din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Lazăr Ruxanda
Dispozitia 9/20212021/01/19privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 25.01.2021
Dispozitia 8/20212021/01/14privind Stabilirea salariului lunar al domnului Dima Sandu având funcția contractuală de execuție de Paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău , ca urmare a trecerii la gradația 5
Dispozitia 7/20212021/01/14privind Actualizarea Grupului de lucru POAD care va gestiona derularea Programului la nivelul comunei Puiești, județul Buzău
Dispozitia 6/20212021/01/14privind Stabilirea salariului lunar al domnului Nedelcu Adrian având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap ca urmare a trecerii la gradația 3
Dispozitia 5/20212021/01/14privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Cruceru Elena având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap ca urmare a trecerii la gradația 2
Dispozitia 4/20212021/01/14privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Buricea Gilda-Marica având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap ca urmare a trecerii la gradația 2
Dispozitia 3/20212021/01/13privind Acordarea unui ajutor de înmormântare
Dispozitia 2/20212021/01/11privind Actualizarea componenței Comisiei comunale Puiești pentru recensământul general agricol
Dispozitia 1/20212021/01/04Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă extraordinară în ziua de 08.01.2021

 

Arhiva Acte administrative emise de primar

Comments are closed.