Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect nr. 11 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Puiești este membru asociat2021/02/15
Proiect nr. 10 / 2021privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii şi programul audienţelor acordate acestora de către consilierii locali ai comunei Puiești, județul Buzău pentru mandatul 2020-20242021/02/15
Proiect nr. 9 / 2021privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție– D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Cămin Cultural din satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău” cu finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul ”Așezăminte culturale” , program derulat de Compania Națională de Investiții2021/02/15
Proiect nr. 8 / 2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile FEBRUARIE 2021-APRILIE 20212021/02/15
Proiect nr. 7 / 2021privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 20202021/01/18
Proiect nr. 6 / 2021privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social în anul 20212021/01/18
Proiect nr. 5 / 2021privind aprobarea Planului anual de acţiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Puiești pentru anul 2021 Consiliul local al comunei Puieşti , judeţul Buzău ;2021/01/18
Proiect nr. 4 / 2021privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2021-2025 la nivelul comunei Puiești, județul Buzău2021/01/18
Proiect nr. 3 / 2021privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2021-20222021/01/18
Proiect nr. 2 / 2021cu privire la aprobarea obiectivului de investiții și a implementării proiectului “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei Puiești, județul Buzău”2021/01/18
Proiect nr. 1 / 2021Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Puiești pe anul 2020 din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești înregistrat la sfârșitul anului 20202021/01/04

Arhiva Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Comments are closed.