Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 210/2021privind desemnarea unui reprezentant al Primarului comunei Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești2021/09/30
Dispozitia 209/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Curcă Marian2021/09/30
Dispozitia 208/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Mocanu Liliana-Sorina2021/09/30
Dispozitia 207/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Mărgineanu Vasile2021/09/30
Dispozitia 206/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Ilie Costel2021/09/30
Dispozitia 205/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Sali Elvis2021/09/30
Dispozitia 204/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Cismaru Steluța2021/09/30
Dispozitia 203/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Fieraru Ion-Iulian2021/09/30
Dispozitia 202/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Olteanu Roxana-Oana2021/09/30
Dispozitia 201/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Sali Ciprian-Florin2021/09/30
Dispozitia 200/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Aurică Iulian2021/09/30
Dispozitia 199/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Sali Zabar2021/09/30
Dispozitia 198/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Moise Nicoleta2021/09/30
Dispozitia 197/2021privind aprobarea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Trifu Alina-Carmen2021/09/30
Dispozitia 196/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Vasilache Mirel2021/09/30
Dispozitia 195/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Sali Ciprian2021/09/30
Dispozitia 194/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Rădulescu Florentina-Fănica2021/09/30
Dispozitia 193/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Petrea Georgel2021/09/30
Dispozitia 192/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Mocanu Liliana-Sorina2021/09/30
Dispozitia 191/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Mărgineanu Vasile2021/09/30
Dispozitia 190/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Cismaru Marian2021/09/30
Dispozitia 189/2021privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Ciobotaru Vili2021/09/30
Dispozitia 188/2021privind acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Cismaru Steluța2021/09/30
Dispozitia 187/2021privind acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Anton Nuța2021/09/30
Dispozitia 186/2021privind acordarea ajutorului social pentru domnul Sandu Cornel-persoană singură2021/09/30
Dispozitia 185/2021privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Borcea Rodica având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 22021/09/22
Dispozitia 184/2021privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Dan Carmen având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 12021/09/22
Dispozitia 183/2021privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Enache Drăguța având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 32021/09/22
Dispozitia 182/2021privind Angajarea domnului Lăutaru Mircea în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Marin Sandu2021/09/21
Dispozitia 181/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Delcă Gica2021/09/21
Dispozitia 180/2021privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 27.09.20212021/09/21
Dispozitia 179/2021privind Constituirea comsiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de asistent comunitar-Compartiment Asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău2021/09/14
Dispozitia 178/2021privind Constituirea comisiilor de examen și de soluționare a contestațiilor , stabilirea calendarului și a bibliografiei pentru examneul organizat în vederea promovării în clasă a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău2021/09/13
Dispozitia 177/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Sali Vasile2021/09/02
Dispozitia 176/2021privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru doamna Soare Ștefania-persoană singură2021/09/02
Dispozitia 175/2021privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Sali Vasile2021/09/02
Dispozitia 174/2021privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Sali Done2021/09/02
Dispozitia 173/2021privind Reluarea plată ajutor social pentru familia domnului Sali Romică2021/09/02
Dispozitia 172/2021privind Reluarea plată ajutor social pentru familia doamnei Sali Pina2021/09/02
Dispozitia 171/2021privind aplicarea sancțiunii disciplinare ”avertisment scris domnului Bălăcianu Lică având funcția de Șofer II, Compartiment Adiministrativ-deservire și transport din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești2021/09/01
Dispozitia 170/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Nicolae Maria-în calitate de persoană cu handicap grav2021/09/01
Dispozitia 169/2021privind Numirea în calitate de curator special a doamnei Ivan Costeluța pentru domnul Botezatu Dănuț-Marcel2021/08/24
Dispozitia 167/2021privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 30.08.20212021/08/24
Dispozitia 167/2021Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 30.08.20212021/08/24
Dispozitia 166/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Dumitrașcu Ion în calitate de persoană cu handicap grav2021/08/17
Dispozitia 165/2021privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Crețu Fănelia din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Crețu Aneta2021/08/17
Dispozitia 164/2021privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru doamna Mărgineanu Aurica-persoană singură2021/08/10
Dispozitia 163/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Romică2021/08/10
Dispozitia 162/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Sali Pina2021/08/10
Dispozitia 161/2021privind Încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei domnului Ionașc Nicolae-Cristian2021/08/10
Dispozitia 160/2021privind Modificarea cuantumului și numărul de membri din dosarul de alocație pentru susținerea familiei domnului Marin Marian2021/08/10
Dispozitia 159/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Blidaru Daniel2021/08/10
Dispozitia 158/2021privind Încetarea contractului individual de muncă al domnului Gheorghe Valentin din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Nicolae Constantin2021/08/10
Dispozitia 157/2021privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor a domnului Bratosin Costea în calitate de persoană cu handicap grav2021/07/29
Dispozitia 156/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Mărgineanu Aurica2021/07/29
Dispozitia 155/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Zamfir Maria2021/07/29
Dispozitia 154/2021privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua 30.07.20212021/07/23
Dispozitia 153/2021privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mărginenau Argentina-Ionela2021/07/05
Dispozitia 152/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Sali Constantin2021/07/05
Dispozitia 151/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna Balca Mariana-persoană singură2021/07/05
Dispozitia 150/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Anton Costel-Stoian2021/07/05
Dispozitia 149/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Mocanu Alina2021/07/05
Dispozitia 148/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Nechifor Fănel2021/07/05
Dispozitia 147/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Trifu Florin2021/07/05
Dispozitia 146/2021privind Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar Uman în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău”2021/06/30
Dispozitia 145/2021privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sali Gheorghe2021/06/28
Dispozitia 144/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Gurău Ionica-în calitate de persoană cu handicap grav2021/06/28
Dispozitia 143/2021privind Angajarea domnului Cruceru Costel în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Cruceru Ruxanda2021/06/17
Dispozitia 142/2021privind  încetarea aplicabilității Dispoziției nr.245/19.11.2019 privind  constituirea echipei de implementare a proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puiești, T19 Măzăriște, T62 Lacul Popii, județul Buzău”2021/06/15
Dispozitia 141/2021privind stabilirea salariului lunar al domnului GHEORGHIȚĂ DANIEL având  funcţia contractuală de execuție de  ȘOFER II din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei PUIEŞTI,judeţul Buzău ca urmare a trecerii la gradația 42021/06/15
Dispozitia 140/2021privind desemnarea persoanelor care să facă parte din Comisia de verificare în teren a realității lucrărilor de investiții executate și decontate în perioada auditată2021/06/10
Dispozitia 139/2021privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință extraordinară în ziua de 11.06.20212021/06/07
Dispozitia 138/2021privind Rectificarea Dispoziției primarului nr.122/11.05.2021 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Busuioc Rubina în sensul îndreptării unei erori materiale din conținutul acesteia2021/06/04
Dispozitia 137/2021privind Desemnarea persoanelor care să facă parte din Comisia de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr.14-L5, L8/NCB/2020,”Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puiești, T.19, Măzăriște, T62 Lacul Popii, județul Buzău”2021/06/03
Dispozitia 136/2021privind Angajarea doamnei Leaua Emilia în funcția de asistent persoanl al persoanei cu handicap grav Leaua Chiva2021/06/02
Dispozitia 135/2021privind Angajarea domnului Mioaută Stelică în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Miaută Ionel2021/06/02
Dispozitia 134/2021privind Angajarea domnului Buzăeanu Marian în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Buzăianu Ion2021/06/02
Dispozitia 133/2021privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Chiru Valentina din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Oprea Radu2021/06/02
Dispozitia 132/2021privind Numirea în calitate de curator special a domnului Cruceru Costel pentru doamna Cruceru Ruxanda2021/06/02
Dispozitia 131/2021privind Numirea în calitate de curator special a domanei Leaua Emilia pentru doamna Leaua Chiva2021/05/26
Dispozitia 130/2021privind Reluarea plății ajutorului social pentru domnul Sali Adrian-Prințu-persoană singură2021/05/26
Dispozitia 129/2021privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sali Ciprian2021/05/26
Dispozitia 128/2021privind Reluarea plății ajutorului social pentru doamna Mocanu Gherghina-persoană singură2021/05/26
Dispozitia 127/2021privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Baiciu Florin2021/05/26
Dispozitia 126/2021Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 24.05.20212021/05/18
Dispozitia 125/2021privind Constituirea Comisiei de recepție a bunurilor , serviciilor și lucrărilor din cadrul Primăriei comunei Puiești, județul Buzău, pentru procedurile de atribuire directă2021/05/12
Dispozitia 124/2021privind Rectificarea actului de naștere nr.135/20.10.1951, exemplarul I și exemplarul II înregistrat la Primăria comunei Puiești, județul Buzău2021/05/12
Dispozitia 123/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Vișan Iulian2021/05/11
Dispozitia 122/2021privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Busuioc Rubina2021/05/11
Dispozitia 121/2021privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Albu Viorel-Lucian2021/05/11
Dispozitia 120/2021privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mărgineanu Vișinica2021/05/11
Dispozitia 119/2021privind Acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Mărgineanu Vișinica2021/05/11
Dispozitia 118/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Mărgineanu Banu2021/05/11
Dispozitia 117/2021privind aplicarea sancțiunii disciplinare ”avertisment scris”  domnului Ifrim Romică-Iulian având funcția de Muncitor necalificat I, Compartiment gospodărire și pază comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieşti, județul Buzău2021/05/07
Dispozitia 116/2021privind aplicarea sancțiunii disciplinare ”avertisment scris”  domnului Milea Emil având funcția de Muncitor calificat I, Compartiment gospodărire și pază comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieşti, județul Buzău2021/05/07
Dispozitia 115/2021privind  desemnarea doamnei Iuga Mariana-Eugenia ,referent superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puiești, ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, autorizarea executării lucrărilor de construcții2021/05/07
Dispozitia 114/2021privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Gheorghiță Laura-Mihaela din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Gheorghiță Marius-Alexandru2021/04/28
Dispozitia 113/2021privind Încetarea contractului individual de muncă al domnului Panait Florin din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Panait Vasilica2021/04/28
Dispozitia 112/2021privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Măcrineanu Geta din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Măcrineanu Ioana2021/04/28
Dispozitia 111/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Bratosin Costea-în calitate de persoană cu handicap grav prin reprezentant legal Bratosin Ionel2021/04/27
Dispozitia 110/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Constantin2021/04/22
Dispozitia 109/2021privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia doamnei Sali Pina2021/04/22
Dispozitia 108/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Vasilache Mirel2021/04/22
Dispozitia 107/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Mărgineanu Vasile2021/04/22
Dispozitia 106/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Ilie Costel2021/04/22
Dispozitia 105/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Vârtej Ion2021/04/22
Dispozitia 104/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Vârtej Dumitru2021/04/22
Dispozitia 103/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Panait Traian2021/04/22
Dispozitia 102/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Neagu Alin-Ciprian2021/04/22
Dispozitia 101/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a doamnei Lupu Lămîița2021/04/22
Dispozitia 100/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Duță Valentin2021/04/22
Dispozitia 99/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Butnariuc Ion-Iulian2021/04/22
Dispozitia 98/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Vasilache Mirel2021/04/22
Dispozitia 97/2021privind Modificarea numărului de membri din dosarul de alocație pentru susținerea familiei a domnului Mărgineanu Vasile2021/04/22
Dispozitia 96/2021privind Modificarea numărului de membri din dosarul de alocație pentru susținerea familiei a domnului Ilie Costel2021/04/22
Dispozitia 95/2021privind Stabilirea salariului lunar al domnului Gheorghe Valentin având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 22021/04/20
Dispozitia 94/2021Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 23.04.20212021/04/16
Dispozitia 93/2021privind Numirea în calitate de curator special a domnului Bratosin Ionel pentru domnul Bratosin Costea2021/04/15
Dispozitia 92/2021privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia doamnei Lupu Gica2021/03/25
Dispozitia 91/2021privind Încetarea drepttului la ajutor social pentru familia doamnei Coman Mihaela2021/03/25
Dispozitia 90/2021privind Acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Mărgineanu Argentina-Ionela2021/03/25
Dispozitia 89/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a doamnei Lupu Gica2021/03/25
Dispozitia 88/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Spînu Marian2021/03/25
Dispozitia 87/2021privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mocanu Meluța2021/03/25
Dispozitia 86/2021privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Stoian Cornel-Fănel2021/03/25
Dispozitia 85/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Negoeaș Aurelia2021/03/25
Dispozitia 84/2021privind Desemnarea domnului Ștefan Ionel ,consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puiești, ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului , autorizarea executării lucrărilor de construcții2021/03/24
Dispozitia 83/2021privind Numirea în calitate de curator special a doamnei Jipa Valentina-Anișoara pentru domnul Neagu Daniel-Ionuț2021/03/19
Dispozitia 82/2021privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor a domnului Vasile Anton în calitate de persoană cu handicap grav2021/03/19
Dispozitia 81/2021Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 25.03.20212021/03/19
Dispozitia 80/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Sali Elvis2021/03/16
Dispozitia 79/2021privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru doamna Negru Georgeta-persoană singură2021/03/16
Dispozitia 78/2021privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru domnul Duță Stancu-persoană singură2021/03/16
Dispozitia 77/2021privind Respingerea cererii de acordare a ajutorului social pentru familia doamnei Dumitru Florica2021/03/16
Dispozitia 76/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Sali Adrian-Prințu-persoană singură2021/03/16
Dispozitia 75/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Sali Pina2021/03/16
Dispozitia 74/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Gheorghe2021/03/16
Dispozitia 73/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Ciprian2021/03/16
Dispozitia 72/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Mocanu Gherghina-persoană singură2021/03/16
Dispozitia 71/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Baiciu Florin2021/03/16
Dispozitia 70/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu A. Costel2021/03/16
Dispozitia 69/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Sali Elvis2021/03/16
Dispozitia 68/2021privind Acordare ajutor social pentru domnul Sali Costică-persoană singură2021/03/16
Dispozitia 67/2020privind Stabilirea salariului lunar al domnului Bârlă Romeo având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 22021/03/11
Dispozitia 66/2020privind Modificarea componenței Comisiei comunale Puiești pentru recensământul general agricol2021/03/09
Dispozitia 65/2020privind Angajarea domnului Leopea Victoraș-Nichifor în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Leopea Elena2021/03/03
Dispozitia 64/2020privind Încetarea contractului individual de muncă al domnului Leopea Toraș din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Leopea Elena2021/03/02
Dispozitia 63/2020privind Constituirea Comisiei tehnice pentru stabilirea consumurilor de combustibil și lubrefianți pentru autovehiculele din dotarea Primăriei comunei Puiești2021/03/01
Dispozitia 62/2020privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Sali Adrian2021/02/24
Dispozitia 61/2020privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Fieraru Ion-Iulian2021/02/24
Dispozitia 60/2020privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Chioveanu Chiriță2021/02/24
Dispozitia 59/2020privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru doamna Buleandră Nedelia-persoană singură2021/02/24
Dispozitia 58/2020privind Reluarea plății ajutorului social pentru doamna Mocanu Gherghina-persoană singură2021/02/24
Dispozitia 57/2020privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu Sabin2021/02/24
Dispozitia 56/2020privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Hatan Adrian-Gheorghiță2021/02/24
Dispozitia 55/2020privind Reluarea plății ajutorului social pentru domnul Cristian Costel-persoană singură2021/02/24
Dispozitia 54/2020privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Baiciu Florin2021/02/24
Dispozitia 53/2021privind Constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concurs de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău2021/02/23
Dispozitia 52/2021privind Încetarea contractului individual de muncă al doameni Buricea Gilda-Marica din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Ionașcu Ilinca2021/02/19
Dispozitia 51/2021privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 26.02.20212021/02/19
Dispozitia 50/2021privind Stabilirea salariului lunar al domnului Vasilescu Florentin având funcția contractuală de execuție de PAZNIC din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău ca urmare a trecerii la gradația 52021/02/18
Dispozitia 49/2021privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Movileanu Iuliana având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap ca urmare a trecerii la gradația 22021/02/18
Dispozitia 48/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Ilie Costel2021/02/15
Dispozitia 47/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență2021/02/15
Dispozitia 46/2021privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru domnul Cîrîc Gheorghe în calitate de persoană cu handicap grav2021/02/10
Dispozitia 45/2021privind Angajarea doamnei Dan Carmen în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Cîrîc Gheorghe2021/02/10
Dispozitia 44/2021privind Actualizarea Comisiei comunale Puiești pentru recensământul populației și al locuințelor din anul 20212021/02/10
Dispozitia 43/2021privind Organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern managerial în cadrul Primăriei Comunei Puiești, județul Buzău2021/02/03
Dispozitia 42/2021privind Stabilirea orelor de muncă pentru familiile beneficiare de venit minim garantat2021/01/29
Dispozitia 41/2021privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Sali Adrian2021/01/29
Dispozitia 40/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Mocanu Gherghina-persoană singură2021/01/29
Dispozitia 39/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Mărgineanu Sabin2021/01/29
Dispozitia 38/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Hatan Adrian-Gheorghiță2021/01/29
Dispozitia 37/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Cristean Costel-persoană singură2021/01/29
Dispozitia 36/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Baiciu Florin2021/01/29
Dispozitia 35/2021privind Acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Drăgoiu Valentina-Georgiana2021/01/29
Dispozitia 34/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Mălâia Petrachi în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 33/2021privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Măcrineanu Geta având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap2021/01/29
Dispozitia 32/2021privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Burlacu Ilinca având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap2021/01/29
Dispozitia 31/2021privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Neagu Daniela-Elena având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap2021/01/29
Dispozitia 30/2021privind Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Panait Florin având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap2021/01/29
Dispozitia 29/2021privind Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Leopea Toraș având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap2021/01/29
Dispozitia 28/2021privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Gheorghiță Laura -Mihaela având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap2021/01/29
Dispozitia 27/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Coman Tudora în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 26/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Cruceru Marin în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 25/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Bălănică Valentina în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 24/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Zaharia Cristina în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 23/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Vasile Anton în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 22/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Tănase Rada în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 21/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Stanciu Maria în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 20/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Ralea Salomia în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 19/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Nechifor Fănel în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 18/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Mustățea Năstasi în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 17/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Mocanu Iulian-Marian în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 16/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Ivan Aryana-Mihaela în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 15/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Gheorghiță Ion în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 14/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Cîrîc Gheorghe în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 13/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Botezatu Dănuț Marcel în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 12/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Bălan Tinca în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 11/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Bălan Viorel-Cătălin în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 10/2021privind Privind încetarea contactului individual d muncă al doamnei Manea Codina din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Lazăr Ruxanda2021/01/21
Dispozitia 9/2021privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 25.01.20212021/01/19
Dispozitia 8/2021privind Stabilirea salariului lunar al domnului Dima Sandu având funcția contractuală de execuție de Paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău , ca urmare a trecerii la gradația 52021/01/14
Dispozitia 7/2021privind Actualizarea Grupului de lucru POAD care va gestiona derularea Programului la nivelul comunei Puiești, județul Buzău2021/01/14
Dispozitia 6/2021privind Stabilirea salariului lunar al domnului Nedelcu Adrian având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap ca urmare a trecerii la gradația 32021/01/14
Dispozitia 5/2021privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Cruceru Elena având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap ca urmare a trecerii la gradația 22021/01/14
Dispozitia 4/2021privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Buricea Gilda-Marica având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap ca urmare a trecerii la gradația 22021/01/14
Dispozitia 3/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare2021/01/13
Dispozitia 2/2021privind Actualizarea componenței Comisiei comunale Puiești pentru recensământul general agricol2021/01/11
Dispozitia 1/2021Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă extraordinară în ziua de 08.01.20212021/01/04

Comments are closed.