Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 117/2021privind aplicarea sancțiunii disciplinare ”avertisment scris”  domnului Ifrim Romică-Iulian având funcția de Muncitor necalificat I, Compartiment gospodărire și pază comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieşti, județul Buzău2021/05/07
Dispozitia 116/2021privind aplicarea sancțiunii disciplinare ”avertisment scris”  domnului Milea Emil având funcția de Muncitor calificat I, Compartiment gospodărire și pază comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieşti, județul Buzău2021/05/07
Dispozitia 115/2021privind  desemnarea doamnei Iuga Mariana-Eugenia ,referent superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puiești, ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, autorizarea executării lucrărilor de construcții2021/05/07
Dispozitia 114/2021privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Gheorghiță Laura-Mihaela din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Gheorghiță Marius-Alexandru2021/04/28
Dispozitia 113/2021privind Încetarea contractului individual de muncă al domnului Panait Florin din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Panait Vasilica2021/04/28
Dispozitia 112/2021privind Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Măcrineanu Geta din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Măcrineanu Ioana2021/04/28
Dispozitia 111/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Bratosin Costea-în calitate de persoană cu handicap grav prin reprezentant legal Bratosin Ionel2021/04/27
HCL nr. 17/2021Privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Buzău2021/04/23
Dispozitia 110/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Constantin2021/04/22
Dispozitia 109/2021privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia doamnei Sali Pina2021/04/22
Dispozitia 108/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Vasilache Mirel2021/04/22
Dispozitia 107/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Mărgineanu Vasile2021/04/22
Dispozitia 106/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social lunar pentru familia domnului Ilie Costel2021/04/22
Dispozitia 105/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Vârtej Ion2021/04/22
Dispozitia 104/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Vârtej Dumitru2021/04/22
Dispozitia 103/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Panait Traian2021/04/22
Dispozitia 102/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Neagu Alin-Ciprian2021/04/22
Dispozitia 101/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a doamnei Lupu Lămîița2021/04/22
Dispozitia 100/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Duță Valentin2021/04/22
Dispozitia 99/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Butnariuc Ion-Iulian2021/04/22
Dispozitia 98/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Vasilache Mirel2021/04/22
Dispozitia 97/2021privind Modificarea numărului de membri din dosarul de alocație pentru susținerea familiei a domnului Mărgineanu Vasile2021/04/22
Dispozitia 96/2021privind Modificarea numărului de membri din dosarul de alocație pentru susținerea familiei a domnului Ilie Costel2021/04/22
Dispozitia 95/2021privind Stabilirea salariului lunar al domnului Gheorghe Valentin având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 22021/04/20
Dispozitia 94/2021Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 23.04.20212021/04/16
Dispozitia 93/2021privind Numirea în calitate de curator special a domnului Bratosin Ionel pentru domnul Bratosin Costea2021/04/15
Dispozitia 92/2021privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia doamnei Lupu Gica2021/03/25
Dispozitia 91/2021privind Încetarea drepttului la ajutor social pentru familia doamnei Coman Mihaela2021/03/25
Dispozitia 90/2021privind Acordarea ajutorului social pentru familia doamnei Mărgineanu Argentina-Ionela2021/03/25
Dispozitia 89/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a doamnei Lupu Gica2021/03/25
Dispozitia 88/2021privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Spînu Marian2021/03/25
Dispozitia 87/2021privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mocanu Meluța2021/03/25
Dispozitia 86/2021privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Stoian Cornel-Fănel2021/03/25
Dispozitia 85/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare pentru def. Negoeaș Aurelia2021/03/25
Dispozitia 84/2021privind Desemnarea domnului Ștefan Ionel ,consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puiești, ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului , autorizarea executării lucrărilor de construcții2021/03/24
Dispozitia 83/2021privind Numirea în calitate de curator special a doamnei Jipa Valentina-Anișoara pentru domnul Neagu Daniel-Ionuț2021/03/19
Dispozitia 82/2021privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor a domnului Vasile Anton în calitate de persoană cu handicap grav2021/03/19
Dispozitia 81/2021Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 25.03.20212021/03/19
Dispozitia 80/2021privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Sali Elvis2021/03/16
Dispozitia 79/2021privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru doamna Negru Georgeta-persoană singură2021/03/16
Dispozitia 78/2021privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru domnul Duță Stancu-persoană singură2021/03/16
Dispozitia 77/2021privind Respingerea cererii de acordare a ajutorului social pentru familia doamnei Dumitru Florica2021/03/16
Dispozitia 76/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Sali Adrian-Prințu-persoană singură2021/03/16
Dispozitia 75/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei Sali Pina2021/03/16
Dispozitia 74/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Gheorghe2021/03/16
Dispozitia 73/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Ciprian2021/03/16
Dispozitia 72/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Mocanu Gherghina-persoană singură2021/03/16
Dispozitia 71/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Baiciu Florin2021/03/16
Dispozitia 70/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu A. Costel2021/03/16
Dispozitia 69/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Sali Elvis2021/03/16
Dispozitia 68/2021privind Acordare ajutor social pentru domnul Sali Costică-persoană singură2021/03/16
Dispozitia 67/2020privind Stabilirea salariului lunar al domnului Bârlă Romeo având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav ca urmare a trecerii la gradația 22021/03/11
Dispozitia 66/2020privind Modificarea componenței Comisiei comunale Puiești pentru recensământul general agricol2021/03/09
Dispozitia 65/2020privind Angajarea domnului Leopea Victoraș-Nichifor în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Leopea Elena2021/03/03
Dispozitia 64/2020privind Încetarea contractului individual de muncă al domnului Leopea Toraș din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Leopea Elena2021/03/02
Dispozitia 63/2020privind Constituirea Comisiei tehnice pentru stabilirea consumurilor de combustibil și lubrefianți pentru autovehiculele din dotarea Primăriei comunei Puiești2021/03/01
Dispozitia 62/2020privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului Sali Adrian2021/02/24
Dispozitia 61/2020privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Fieraru Ion-Iulian2021/02/24
Dispozitia 60/2020privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Chioveanu Chiriță2021/02/24
Dispozitia 59/2020privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru doamna Buleandră Nedelia-persoană singură2021/02/24
Dispozitia 58/2020privind Reluarea plății ajutorului social pentru doamna Mocanu Gherghina-persoană singură2021/02/24
Dispozitia 57/2020privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu Sabin2021/02/24
Dispozitia 56/2020privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Hatan Adrian-Gheorghiță2021/02/24
Dispozitia 55/2020privind Reluarea plății ajutorului social pentru domnul Cristian Costel-persoană singură2021/02/24
Dispozitia 54/2020privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Baiciu Florin2021/02/24
Dispozitia 53/2021privind Constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concurs de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău2021/02/23
Dispozitia 52/2021privind Încetarea contractului individual de muncă al doameni Buricea Gilda-Marica din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Ionașcu Ilinca2021/02/19
Dispozitia 51/2021privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 26.02.20212021/02/19
Dispozitia 50/2021privind Stabilirea salariului lunar al domnului Vasilescu Florentin având funcția contractuală de execuție de PAZNIC din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău ca urmare a trecerii la gradația 52021/02/18
Dispozitia 49/2021privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Movileanu Iuliana având funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap ca urmare a trecerii la gradația 22021/02/18
Dispozitia 48/2021privind Modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului Ilie Costel2021/02/15
Dispozitia 47/2021privind Acordarea unui ajutor de urgență2021/02/15
Dispozitia 46/2021privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru domnul Cîrîc Gheorghe în calitate de persoană cu handicap grav2021/02/10
Dispozitia 45/2021privind Angajarea doamnei Dan Carmen în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Cîrîc Gheorghe2021/02/10
Dispozitia 44/2021privind Actualizarea Comisiei comunale Puiești pentru recensământul populației și al locuințelor din anul 20212021/02/10
Dispozitia 43/2021privind Organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern managerial în cadrul Primăriei Comunei Puiești, județul Buzău2021/02/03
Dispozitia 42/2021privind Stabilirea orelor de muncă pentru familiile beneficiare de venit minim garantat2021/01/29
Dispozitia 41/2021privind Încetarea dreptului la ajutor social lunar pentru familia domnului Sali Adrian2021/01/29
Dispozitia 40/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Mocanu Gherghina-persoană singură2021/01/29
Dispozitia 39/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Mărgineanu Sabin2021/01/29
Dispozitia 38/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Hatan Adrian-Gheorghiță2021/01/29
Dispozitia 37/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Cristean Costel-persoană singură2021/01/29
Dispozitia 36/2021privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Baiciu Florin2021/01/29
Dispozitia 35/2021privind Acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Drăgoiu Valentina-Georgiana2021/01/29
Dispozitia 34/2021privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Mălâia Petrachi în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 33/2021privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Măcrineanu Geta având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap2021/01/29
Dispozitia 32/2021privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Burlacu Ilinca având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap2021/01/29
Dispozitia 31/2021privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Neagu Daniela-Elena având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap2021/01/29
Dispozitia 30/2021privind Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Panait Florin având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap2021/01/29
Dispozitia 29/2021privind Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Leopea Toraș având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap2021/01/29
Dispozitia 28/2021privind Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Gheorghiță Laura -Mihaela având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap2021/01/29
Dispozitia 27/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Coman Tudora în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 26/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Cruceru Marin în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 25/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Bălănică Valentina în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 24/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Zaharia Cristina în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 23/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Vasile Anton în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 22/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Tănase Rada în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 21/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Stanciu Maria în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 20/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Ralea Salomia în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 19/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Nechifor Fănel în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 18/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Mustățea Năstasi în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 17/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Mocanu Iulian-Marian în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 16/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru Ivan Aryana-Mihaela în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 15/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Gheorghiță Ion în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 14/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Cîrîc Gheorghe în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 13/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Botezatu Dănuț Marcel în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 12/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru doamna Bălan Tinca în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 11/2021privind Stabilirea indemnizației de însoțitor pentru domnul Bălan Viorel-Cătălin în calitate de persoană cu handicap grav2021/01/29
Dispozitia 10/2021privind Privind încetarea contactului individual d muncă al doamnei Manea Codina din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap Lazăr Ruxanda2021/01/21
Dispozitia 9/2021privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 25.01.20212021/01/19
Dispozitia 8/2021privind Stabilirea salariului lunar al domnului Dima Sandu având funcția contractuală de execuție de Paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău , ca urmare a trecerii la gradația 52021/01/14
Dispozitia 7/2021privind Actualizarea Grupului de lucru POAD care va gestiona derularea Programului la nivelul comunei Puiești, județul Buzău2021/01/14
Dispozitia 6/2021privind Stabilirea salariului lunar al domnului Nedelcu Adrian având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap ca urmare a trecerii la gradația 32021/01/14
Dispozitia 5/2021privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Cruceru Elena având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap ca urmare a trecerii la gradația 22021/01/14
Dispozitia 4/2021privind Stabilirea salariului lunar al doamnei Buricea Gilda-Marica având funcția de asistent personal al persoanei cu handicap ca urmare a trecerii la gradația 22021/01/14
Dispozitia 3/2021privind Acordarea unui ajutor de înmormântare2021/01/13
Dispozitia 2/2021privind Actualizarea componenței Comisiei comunale Puiești pentru recensământul general agricol2021/01/11
Dispozitia 1/2021Privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă extraordinară în ziua de 08.01.20212021/01/04

Comments are closed.