Proiect nr. 10 / 2023 

privind stabilirea măsurilor necesare asigurării funcționării celor două platforme situate în T19Măzăriște și T62 Lacul Popii, a managementului gunoiului de grajd, în scopul pentru care a fost construită prin proiectul,”(Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți)”, aprobarea Regulamentului de funcționare, acontractului de servicii, a modelului de registru de intrări, registru de ieșiri, a modelului de proces-verbal predare-primire gunoi de grajd pentru depozitare, proces-verbal predare-primire compost -restituire și vânzare)


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi