Proiect nr. 22 / 2023

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirii publice-sediu Primărie,Comuna Puiești, Județul Buzău” proiect ce urmează a fi depus spre finanţare externă nerambursabilă (FEADR), prin GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „CRIVĂȚUL DE SUD-EST”, măsura M4/6B ”Dezvoltarea și modernizarea satului românesc”


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi