Proiect nr. 29 / 2022

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Ciorăști, Măicănești, Nănești, județul Vrancea, Puiești, județul Buzău și Nămoloasa, județul Galați” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi