Proiect nr. 43 / 2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local în comuna Puiești, județul Buzău-Etapa III ” în vederea includerii și finanțării investiției prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi