Proiect nr. 9 / 2021

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție
– D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Cămin Cultural din satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău” cu finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul ”Așezăminte culturale” , program derulat de Compania Națională de Investiții

Bookmark the permalink.
Inapoi